บรรยายพิเศษในงานสัมมนา “Digital Transformation: Challenges In Big Data Projects”

sas3.1

 เมื่อเร็วๆ นี้ นายพอลโล ฟรานซิสโค อะบาลอส  ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม, แซส ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ“ Challenges in Implementing Big Data System for a Telecom Company: A Real-World Case Study” ในงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand ภายใต้หัวข้อ “ Digital Transformation: Challenges in Big Data Projects” 

 

sas3.1

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพอลโล ฟรานซิสโค อะบาลอส  ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม, แซส ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ“ Challenges in Implementing Big Data System for a Telecom Company: A Real-World Case Study” ในงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand ภายใต้หัวข้อ “ Digital Transformation: Challenges in Big Data Projects” โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การส่งผ่านเทคโนโลยี (Transformation) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยพยากรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว สามารถนำมาใช้ทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “ดาต้า มันนิไทเซชั่น” (Data Monetization) ซึ่งหลายๆองค์กรในปัจจุบัน  อาทิ ธนาคารกสิกรไทย, บริษัททรู คอปอเรชั่น, บริษัทอาโกด้า และอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญมากขึ้นในยุค Digital Thailand 4.0 ซึ่งหัวข้อดังกล่าว โดยได้รับความสนใจจากตัวแทนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวนมาก  ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ลีลม ประเทศไทยถูกใจบทความนี้  3