Facebook จับมือธนาคารโลก และ OECD เผยผลสำรวจธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

6-10-01_185126

 Facebook ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) และธนาคารโลก จัดทำแบบสำรวจ Future of Business สอบถามข้อมูลจากธุรกิจขนาดเล็กต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมอง วิธีการดำเนินธุรกิจหรือความท้าทายทางด้านธุรกิจที่พวกเขาต้องเผชิญ โดยมีธุรกิจจำนวนเกือบ 100,000 รายบน Facebook ใน 22 ประเทศทั่วโลก ร่วมตอบแบบสำรวจผ่านทางอีเมล์ ในช่วง 7 เดือน (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2559) ผลสำรวจดังกล่าวรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายด้าน ทั้งแนวโน้มของธุรกิจ ความท้าทาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์อีกด้วย 

 

 

2016-10-01_185126

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 60 ล้านรายทั่วโลกใช้งาน Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า และมากกว่า 73 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยใช้ Facebook เชื่อมต่อกับธุรกิจ ผลการสำรวจชิ้นใหม่นี้ช่วยสะท้อนภาพเศรษฐกิจดิจิตอลและโมบายในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 

ในช่วง 7 เดือนของการสำรวจ จำนวนธุรกิจเอสเอ็มอีในไทยกว่า 4,392 รายบน Facebook ได้ตอบแบบสำรวจดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กที่มีต่อประเทศไทย ดังนี้

·         37 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจ เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจในอนาคตจะเป็นไปในทางที่ดี และมีจำนวน 14 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าธุรกิจของตนในปัจจุบันอยู่ในสถานะบวก

·         20 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจ มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

 

และเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจโมบายในปัจจุบัน เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตที่ธุรกิจต่างๆ ดำเนินอยู่

 

เกี่ยวกับการสำรวจ Future of Business

·         สำรวจจากบรรดาเจ้าของเพจธุรกิจบน Facebook ทั้งธุรกิจรายใหม่ และรายที่เปิดดำเนินการมานานแล้ว

·         ตลอดระยะเวลา 7 เดือน มีธุรกิจขนาดเล็กบน Facebook เกือบ 100,000 ราย ใน 22 ประเทศ ร่วมตอบแบบสำรวจนี้

·         แบบสำรวจนี้ช่วยชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ที่ธุรกิจต่างๆ ดำเนินธุรกิจอยู่

·         เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งความท้าทาย กลยุทธ์ธุรกิจ และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

 

แคลร์ ดีวีย์ หัวหน้าฝ่าย Economic Growth Initiatives ของ Facebook ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การที่ Facebook เป็นหนึ่งในชุมชนออนไลน์ที่รวบรวมธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกเอาไว้มากที่สุด Facebook จึงสามารถฉายภาพว่าธุรกิจขนาดเล็กทั้งรายใหม่และรายที่ดำเนินกิจการมานาน มีมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร การสำรวจนี้ยังมุ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต จากมุมมองของธุรกิจในหลากหลายประเทศทั่วโลก เมื่อเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะและกลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนและธุรกิจทั่วโลก อีกทั้งยังผลักดันการใช้งานออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย”

 

ติดตามผลสำรวจของประเทศไทยเพิ่มเติมได้ในอินโฟกราฟิกที่แนบมานี้ และศึกษารายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับแบบสำรวจได้ที่www.futureofbusinesssurvey.org

 ถูกใจบทความนี้  1