Samsung Galaxy S8 อาจจะดีเลย์ ประมาณ 2สัปดาห์

Samsung Galaxy S8 Delay

Samsung Galaxy S8 อาจจะออกช้าสักนิด ในปีหน้า เนื่องจากทางวิศวกรทั้งหมดไปช่วยกันเคลียร์ปัญหาของ Galaxy Note 7 ซึ่ง มีความเป็นไปได้ ที่จะส่งผลกระทบกับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกตามๆ กันมาในอนาคต

งานนี้ Samsung คงต้องระวังอย่างมาก เพราะผลกระทบของ Galaxy Note 7 ที่มีผลในวงกว้างจนต้องยกเลิกรุ่นนี้ไปโดยปริยาย ซึ่งการเรียกเก็บเครื่องกลับคืนไปตรวจสอบ ก็ต้องใช้เวลาและจำนวนคนอย่างมาก ซึ่งมีผลทำให้รุ่นใหม่ที่จะออกมาในอนาคตอาจจะล่าช้าออกไป อาทิเช่น Samsung Galaxy S8

Samsung คงต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกใน flagship รุ่นถัดๆ ไป เพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นอีกรุ่นล่ะก็ ไม่อยากคิดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น

อ้างอิง digitถูกใจบทความนี้  1