ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขอรับการช่วยเหลือจาก Uber

report-an-issue_th1-horz

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป Uber จะยกเลิกการติดต่อผ่านอีเมล support@uber.com เจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับอีเมลที่คุณส่งมา และไม่สามารถตอบกลับอีเมลใดๆ ผ่านช่องทางนี้ได้อีกต่อไป 

 

 

report-an-issue_th

 

report-an-issue_th1 report-an-issue_th2

report-an-issue_th3 report-an-issue_th4

report-an-issue_th5 report-an-issue_th6

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป Uber จะยกเลิกการติดต่อผ่านอีเมล support@uber.com เจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับอีเมลที่คุณส่งมา และไม่สามารถตอบกลับอีเมลใดๆ ผ่านช่องทางนี้ได้อีกต่อไปถูกใจบทความนี้  0