ประชาสัมพันธ์ วิทิต ลีนุตพงษ์ ขยับจากตำแหน่งประธานกรรมการเอไอเอส มุ่งทำธุรกิจส่วนตัวตั้งเป้าไทยยานยนต์ให้เติบโต

AIS

 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เผยว่าวิทิต ลีนุตพงษ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง “ประธานกรรมการเอไอเอส” กับคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากติดภาระหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยานยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัว แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของอินทัชซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอไอเอส และเป็นที่ปรึกษาของสิงค์เทลในด้านการลงทุนในประเทศไทย ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคุณกานต์ ตระกูลฮุน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน และแต่งตั้งคุณฟิลิป เชียง ชอง แทน ให้เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 

คุณวิทิต ลีนุตพงษ์

ประชาสัมพันธ์ วิทิต ลีนุตพงษ์ ขยับจากตำแหน่งประธานกรรมการเอไอเอส มุ่งทำธุรกิจส่วนตัวตั้งเป้าไทยยานยนต์ให้เติบโต หลังจากผลักดันการปรับองค์กรผู้ให้บริการมือถือเบอร์ 1 ของไทยสู่ความสำเร็จ

 

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา ที่คุณวิทิตเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเอไอเอส ท่านได้ทุ่มเทเวลาและประสบการณ์ในการทำงานให้แก่เอไอเอสเป็นอันมากโดยการวางนโยบายที่เป็นรากฐานอันสำคัญให้กับเอไอเอส เพื่อสร้างความแข็งแกร่งรองรับทิศทางของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการแข่งขันและกฎกติกา โดยได้เน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรใน 3 ส่วนหลักด้วยกัน ส่วนแรกในด้านบุคลากรและการปรับวัฒนธรรมองค์กร เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (Fast track) ส่วนที่สองการได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 Mhz, 1800 Mhz และ 2100 Mhz และส่วนสุดท้ายการพัฒนาเอไอเอสจาก “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Telecom Service Provider)” เป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life Service Provider)” คุณวิทิตได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของเอไอเอสเป็นครั้งแรกเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในฐานะที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการโทรคมนาคม

ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557 คุณวิทิตได้มุ่งมั่นและผลักดันความเป็นบริษัทธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมให้บริษัทก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ นอกจากนี้คุณวิทิตยังให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนและชุมชน โดยเป็นผู้สนับสนุนนโยบายสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการดูแลบุคลากร โดยสนับสนุนให้เอไอเอสจัดทำ โครงการ AIS wellbeing ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และการป้องกันความเจ็บป่วย โดยบริษัทเป็นผู้สนับสนุนและจัดสรรเครื่องมือต่างๆ ซึ่งมีส่วนทำให้เอไอเอสได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2559 และสนับสนุน โครงการหัวใจอาสา เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยพนักงานสามารถส่งโครงการของตนเองเข้าร่วม อาทิ การสร้างอาชีพ การสร้างเสริมความรู้ และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น โดยนอกจากคุณวิทิตจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองแล้ว ยังได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว สมทบอีกเท่าตัวในโครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วย ทั้งนี้นโยบายและแนวทางต่าง ๆ ที่คุณวิทิตได้วางรากฐานไว้ ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเอไอเอสจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป”

วิทิต ลีนุตพงษ์ ในฐานะประธานกรรมการเอไอเอส ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เอไอเอสสามารถรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดโทรคมนาคมของไทยได้อย่างต่อเนื่อง  คุณวิทิต กล่าวว่า ในส่วนของธุรกิจส่วนตัว คือ บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย   โดยนำเข้าและผลิตชิ้นส่วนตกแต่งภายในของ รถโฟล์คสวาเกน รุ่นคาราเวลล์    ซึ่งพบว่าตลาดในประเทศไทยมีความต้องการสูงขึ้น ประกอบกับมีโอกาสสูงในการส่งออก คุณวิทิตจึงตั้งเป้าหมายที่จะทำภารกิจที่ท้าทายใหม่ ด้วยการปรับโครงสร้างบริษัท ไทยยานยนต์ เพื่อให้รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

โดยคุณวิทิต กล่าวว่า “ผมมีความเชื่อมั่นในอนาคตของเอไอเอส และมีความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ร่วมความสำเร็จของเอไอเอสในฐานะประธานกรรมการมาเกือบ 3 ปี ซึ่งปัจจัยในความสำเร็จนั้นก็คือบุคลากรของเอไอเอส แต่ในขณะเดียวกัน ผมเองก็มีธุรกิจส่วนตัว คือบริษัทไทยยานยนต์ ซึ่งในขณะนี้ได้มียอดจองล่วงหน้ากว่า 5 เดือน และกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งตลาดในประเทศและการขยายไปสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียน”ถูกใจบทความนี้  0