เอไอเอส รวมพลังทำความดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

161122 pic เอไอเอสรวมพลังทำความดี_1

 นางสาวกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ผ่านการแสดงออกทางกาย, วาจา และใจ โดยการกล่าวคำปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมด้วยการสำรวมจิตภาวนายืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 

 

 

161122 pic เอไอเอสรวมพลังทำความดี_3

นอกจากนี้ชาวเอไอเอสยังประกาศการรวมพลังทำความดี ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่าน กิจกรรมการปลูกป่า 9 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ได้แก่

 

161122 pic เอไอเอสรวมพลังทำความดี_2

1. วันที่ 28 พ.ย 59 ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จ.สุราษฎร์ธานี

2. วันที่ 3 ธ.ค. 59 ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
3. วันที่ 5 ธ.ค. 59 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จ.สงขลา
4. วันที่ 7 ธ.ค. 59 ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี

5. วันที่ 8 ธ.ค. 59 ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 

6. วันที่ 9 ธ.ค. 59 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จ.เพชรบุรี
7. วันที่ 9 ธ.ค. 59 ณ ล่องแพเมืองแกลง ปลูกป่าชายเลน แพลุงถึก จ.ระยอง
8. วันที่ 9 ธ.ค. 59 ณ ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว จ.นครราชสีมา
9. วันที่ 13 ธ.ค. 59 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (บางปู) จ.สมุทรปราการถูกใจบทความนี้  0