Thailand Online Mega Sale 2016 ปิดฉากสวย สร้างเม็ดเงิน 9 วัน กว่า 355 ล้านบาท พร้อมมอบรางวัลผู้โชคดี “ช้อปฟินลุ้นบินไปญี่ปุ่น”

01 ETDA

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดประชุมสรุปความสำเร็จ Thailand Online Mega Sale 2016  : End of The Raining Season”  ที่สร้างปรากฏการณ์ทางออนไลน์ด้วยเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 355 ล้านบาทในเวลา 9 วัน  พร้อมมอบรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “ช้อปฟินลุ้นบินไปญี่ปุ่น” 

 

 

 

04 ETDA

 

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA เปิดเผยว่า Thailand Online Mega Sale 2016 ถือเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มุ่งสร้างความตื่นตัวให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในแวดวงอีคอมเมิร์ซ  โดยตลอด 9 วันของโครงการ มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์งานฯร่วม 5 แสนราย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 355 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นความสำเร็จมากกว่าปีที่ผ่านๆมา ที่ ETDA จับมือ DBD และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เติบโตยิ่งขึ้นไป   จึงจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและพันธมิตรที่ร่วมโครงการ อาทิ ซิกน่า ประกันภัย , เซ็นทรัลออนไลน์ , tarad.com , mPay , Lnwshop , Kerry express , Koreaking Thailand , Top Value ฯลฯ ได้ให้ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับใช้งานในปีต่อไป

 

05 ETDA

06 ETDA

จากความสำเร็จโครงการฯ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างสีสันและความตื่นตัวของผู้บริโภคออนไลน์ไม่เพียงแค่สินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษลดสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก “ซิกน่า ประกันภัย” ในการสนับสนุนรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาทในกิจกรรม “ช้อปสุดฟิน ลุ้นบินฟรีไปญี่ปุ่น” เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการในโครงการ Thailand Online Mega Sale 2016  ได้ร่วมสนุกลุ้นรับตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น พร้อมประกันการเดินทางต่างประเทศจากซิกน่า  (รางวัลที่ 1 : มูลค่า 60,000 บาท) รวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมาย   โดยได้จัดพิธีพร้อมรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย ร่วมมอบรางวัลให้แก่ คุณทศพล โอวรารินทร์ ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 จากโครงการ Thailand Online Mega Sale 2016 รวมถึงมอบรางวัลให้ผู้โชคดีรางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ให้แก่ คุณธัญญาศิริ จันทร์สราญแสง , ผู้แทนคุณชนุภณ มนัสวรชัย , ผู้แทนคุณปฐมพงศ์ สรานุกุล อีกด้วย (โดย คุณสุจิตรา แจ่มจำรัส ติดภารกิจต่างประเทศจึงไม่สามารถร่วมพิธีมอบรางวัลได้)

 

02 ETDA

03 ETDA                       

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสำคัญจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค Thailand Online Mega Sale 2016 พบว่า นักช้อปตัวยงยังคงเป็นนักช้อปหญิงที่มีสัดส่วนการช้อป ถึง 61% ผู้ชาย 38% เท่านั้น สำหรับช่วงอายุนักช้อปในงานนี้อยู่ที่ระหว่างอายุ 20-29 ปี มาแรงอันดับ 1 ถึง 44%  รองลงมาคือช่วงอายุ 30 -39 ปี 30% สำหรับวัย 40-49 ปี มีสัดส่วนเพียง 14% ด้านสินค้าที่นิยมซื้อมากที่สุด คือ สินค้าสุขภาพ และความงาม สัดส่วนการช้อปถึง 41% ขณะที่สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต (ปีที่แล้วติดอันดับ 1) และสินค้าแฟชั่น มีผู้ช้อป 29% เท่ากัน สำหรับ ทางด้านช่องทางการชำระเงิน 3 อันดับแรกพบว่ามีการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตมากที่สุด 37% การโอนเงินผ่านธนาคาร 29% การโอนเงินออนไลน์  18%” ดร.รัฐศาสตร์กล่าวถูกใจบทความนี้  0