Google Allo รู้ใจเดาคำเป็น Emoji ได้แล้ว

google allo emoji 1

เหมือนกับฟังก์ชั่นใน Line ที่เราใช้งานกัน เมื่อพิมพ์คำหรือสัญลักษณ์ต่างๆ Google Allo ก็สามารถเดาเป็น Emoji แสดงบึ้นมาให้เลือกได้ทีนที นับเป็นความสามารถใหม่บน Google Allo

Google เปิดให้ผู้ใช้งาน มีความสะดวกและสนุกบิ่งขึ้นกับการใช้ Sticker และ Emoji บน Google Allo เมื่อเราพิมพ์คำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสติ้กเกอร์ ก็จะโชว์ขค้นมาให้เลือกทันที

google allo emoji 2

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่สำหรับผู้ใช้งานอย่างเราๆ แต่การใช้งานแบบนี้ก็เพิ่มความสะดวกให้ กับคนใช้ Google Allo ไม่น้อยเลย ว่าแต่มีใครใช้อยู่บ้าง ยกมือขึ้น

อ้างอิง mashableถูกใจบทความนี้  1