Lenovo เตรียมชู motorola ยกเลิกแบรนด์ตัวเองในพอร์ท Smartphone

Moto lenovo Lenovo เพิ่งมารุกตลาดในช่วงที่การแข่งขันรุนแรง แต่ทว่าคงเสียเลือดเสียเนื้อไปพอตัว  ละแบรนด์ motorola ที่อยู่ในมือดูแล้วยังมีภาษีมากกว่า ที่แน่ๆ ไม่เข้าเนื้อ ข่าวลือนี้จึงน่าสนใจอย่างมาก

หรือว่างานนี้ Lenovo จะเป็น Sub brand แทน Motorola ที่ชัดเจนในเรื่องกลุ่มของผู้ใช้งานที่เหนียวแน่น รวมถึงดีไซน์และการใช้งานที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน  อนาคตอาจจะเป็นรุ่นใหม่ภายใต้ moto ที่ใช้ซีรีส์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม การยุบ Lenovo เหลือเพียงแค่ moto จะดีก็ต่อเมื่อ ดีไซน์ของ Lenovo ไม่ได้ติดตามมาด้วย แต่ถ้าแค่เปลี่ยนชื่อ แต่ทั้งดีไซน์ยังคงเป็น Lenovo อยุ่ล่ะก็ งานนึ้ moto ก็คงเสียความเชื่อมั่นไปพอสมควรล่ะนะ

ในแง่การใช้งาน Lenovo เองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดี แต่รูปลักษณ์และดีไซน์ ยังไม่โดนใจคนใช้งานโดยส่วนใหญ่ อีกทั้งวัสดุที่ใช้และกลิ่นอายความเป็นจีนยังอยู่ครบ

อ้างอิง TNWถูกใจบทความนี้  1