Microsoft ยังไม่ยอมแพ้ ซุ่มทำ Smartphone

Microsoft smartphone

สรุปว่าทาง  Microsoft ยังไม่ยอมแพ้เรื่อง Smartphone ซะทีเดียวหลังจากที่  Lumia Phone กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานของ Microsoft ไปเรียบบร้อยแล้ว แต่ทาง ผบ.ใหญ่ อย่างคุณ สัตยาเข้ามารับตำแหน่งก็มีแนวทางที่จะทำตลาดต่อไป

งานนี้อาจจะเริ่มซุ่มทำ Smartphone กันอีกครั้งหลังจากไม่ประสบความสำเร็จดังที่หวังไว้ และข่าวลือของ Surface Phone ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นไปได้อีกครั้งเช่นกัน โดยคาดว่า Microsoft ยังไงซะก็ไม่สามารถทิ้งตลาดนี้ได้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อกับการใช้งานของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน และอนาคตยังมีเทคโนโลยีเชื่อมต่ออุกรณ์อีกมากมาย ซึ่ง Microsoft เองก็กำลังพัฒนาอยู่มากมาย

แต่ถึงยังไงก็ไม่ง่าย ถ้าหากต้องการขึ้นเป็นอันดับต้นๆ เพราะปัจจุบันเหลือแค่ Android และ iOS ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด และจำนวนของ Android ก็เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

อ้างอิง  Geektimeถูกใจบทความนี้  1