โกลบเทค เจ้าของแบรนด์แผนที่นอสตร้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากเวที “Thailand ICT Awards (TICTA) 2016” ในกลุ่ม Application Tools and Platforms

NOSTRA_Thailand ICT Awards


บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอลและคอนเทนต์  (Location Content Service Provider) หนึ่งในกลุ่มบริษัท ซีดีจี นำโดย นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป (ขวา) และนายเขมพัทธ์ วัฒนา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์นอสตร้า แมพ (NOSTRA MAP) (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับรางวัลรองชนะเลิศ (Merit) ในหมวดซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับทูลส์ และอินฟราสตรัคเจอร์ แอพพลิเคชั่น (Application Tools and Platforms) ในโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติประจำปี 2016 (Thailand ICT Awards (TICTA) 2016) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ รวมถึงนิสิต นักศึกษาให้เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กลุ่มสตาร์ท อัพ เมืองไทย โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

NOSTRA_Thailand ICT Awards


บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอลและคอนเทนต์  (Location Content Service Provider) หนึ่งในกลุ่มบริษัท ซีดีจี นำโดย นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป (ขวา) และนายเขมพัทธ์ วัฒนา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์นอสตร้า แมพ (NOSTRA MAP) (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับรางวัลรองชนะเลิศ (Merit) ในหมวดซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับทูลส์ และอินฟราสตรัคเจอร์ แอพพลิเคชั่น (Application Tools and Platforms) ในโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติประจำปี 2016 (Thailand ICT Awards (TICTA) 2016) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ รวมถึงนิสิต นักศึกษาให้เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กลุ่มสตาร์ท อัพ เมืองไทย โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ถูกใจบทความนี้  0