เอไอเอส ส่งความห่วงใยเหตุการณ์แผ่นดินไหว ประเทศนิวซีแลนด์

AIS 4G

 (13 พฤศจิกายน 2559) เอไอเอสส่งความห่วงใย ไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่นิวซีแลนด์ พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ฟรี ที่หมายเลข +6421896292 รวมทั้ง AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 (เวลานิวซีแลนด์) 

 

 

AIS 4G

 (13 พฤศจิกายน 2559) เอไอเอสส่งความห่วงใย ไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่นิวซีแลนด์ พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ฟรี ที่หมายเลข +6421896292 รวมทั้ง AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 (เวลานิวซีแลนด์)

Pray for New Zealand Our sincerest sympathy to all the people of New Zealand and the Thai people in New Zealand for the recent earthquake. AIS roaming customers in New Zealand can contact the Royal Thai Embassy in Wellington,New Zealand at +6421896292 as well as make call to request emergency support from AIS CALL CENTER +6622719000 24 hours Free of Charge during 13-16 November, 2016 (New Zealand time).ถูกใจบทความนี้  0