ผู้พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง วีรบุรุษ ‘ผู้ปิดทองหลังพระ’ แห่งผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ

คุณชลาลักษณ์ คุณฟิลิป และผู้พิทักษ์ป่า1

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506

 

 

คุณฟิลิป แทน เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงาน

“ผู้ปิดทองหลังพระ” เป็นคำจำกัดความที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ “ผู้พิทักษ์ป่า” แห่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ดูแลผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นความภาคภูมิใจของชาติ ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2534

หากแต่น้อยคนเหลือเกิน ที่จะทราบว่าเบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเขียวขจีที่กว้างใหญ่กว่า 1.8 ล้านไร่ คือเจ้าหน้าที่เพียง 260 ชีวิต โดยจำแนกเป็นผู้พิทักษ์ป่าจำนวน 200 นายและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลขอบเขตงานด้านอื่นๆ อีกประมาณ 60 นาย กลุ่มคนเหล่านี้ต้องทุ่มเทแรงใจแรงกายเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าให้คงอยู่ ด้วยทรัพยากรคนที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจกล่าวได้ว่าผู้พิทักษ์ป่า 1 คนต้องดูแลผืนป่าถึงเกือบ 10,000 ไร่ ผ่านการเดินลาดตระเวนตามจุดต่างๆที่อาจกินเวลานานถึง 15 วันต่อการลาดตระเวนหนึ่งครั้ง

แม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าผู้พิทักษ์ป่าหมายถึงการต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ รวมถึงอาศัยความอดทนอย่างมาก เพราะต้องออกลาดตระเวนครั้งละหลายวัน แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่ให้แก่ประเทศชาติ

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เผยว่า การลาดตระเวนเพื่อสำรวจและป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่าและตัดไม้แต่ละครั้งนั้น หมายถึงการปฏิบัติภารกิจที่เอาชีวิตเข้าเสี่ยง เพราะอาจมีการปะทะกับเหล่าพรานป่า หรือแม้แต่อันตรายและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากกับดักล่าสัตว์ การทำหน้าที่ของเหล่าผู้พิทักษ์ป่า จึงไม่ได้เสียแค่หยาดเหงื่อ แต่อาจรวมถึงเลือดเนื้อของผู้พิทักษ์ป่าเอง

 

 

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กับเป้สนาม

 

“ผู้พิทักษ์ป่าทุกนายต้องเสียสละเป็นอย่างมากในการออกลาดตระเวน เพราะการออกเดินทางแต่ละครั้งหมายถึงการเอาชีวิตเข้าเสี่ยง ไม่มีใครทราบว่าการออกปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งจะมีโอกาสได้กลับบ้านอีกหรือไม่ หรือใครจะดูแลครอบครัวของพวกเขาในระหว่างที่ต้องเข้าไปในป่าเพื่อทำภารกิจ” นายสมโภชน์ กล่าว

นายสมถวิล กันยา หนึ่งในหัวหน้าหน่วยลาดตระเวน ผู้เคยทำงานเป็นทหารในฝ่ายป้องกันเป็นเวลา 5 ปี ก่อนเข้ามาทำงานที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กล่าวว่า “การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ป่าเกิดขึ้นเพราะใจรัก ถึงแม้จะไม่มียศหรือตำแหน่งใดๆ และเป็นเพียงพนักงานธรรมดาคนหนึ่ง หากผลที่ได้รับกลับมาคือผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด”

ท่ามกลางการทำงานที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง และความยากลำบาก การทำงานของเหล่าผู้ปิดทองหลังพระเพื่อผืนป่ากลุ่มนี้ ยังมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์การทำงานและทรัพยากร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา เยาวชน การศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสและเข้าใจการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าแห่งห้วยขาแข้งอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทเข้าร่วมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนผ่านการผลักดัน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี” เพื่อส่งมอบกำลังใจให้แก่กลุ่มคนที่อุทิศแรงกายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และมุ่งเน้นสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่าและครอบครัว ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การทำงาน ทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้พิทักษ์ป่าจำนวนหนึ่ง พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิทักษ์ป่าและครอบครัวให้ดีขึ้น นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

“ผู้พิทักษ์ป่ากว่า 260 ชีวิต มีขอบเขตการปฏิบัติงานที่กว้างและหลากหลายในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง หลายๆ ครั้ง เราต้องเข้าไปทำงานในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบาก ขณะที่อุปกรณ์และเสบียงที่จำเป็นในการทำงานมีไม่เพียงพอ แต่ถึงแม้การปฏิบัติภารกิจของผู้พิทักษ์ป่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยง แต่สิ่งที่ทำนั้นมีคุณค่ากับแผ่นดิน มันคือความภาคภูมิใจ และความตั้งใจที่จะทำเพื่อตอบแทนแผ่นดิน

การสนับสนุนของทางอินทัชในครั้งนี้ สามารถช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายสมโภชน์ มณีรัตน์ กล่าว

“ผมรู้สึกชื่นชมและขอบคุณจากใจจริงต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเสียสละของผู้พิทักษ์ป่า หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆของพวกเขาเหล่านี้คือ การทำเพื่อชาติ การทำเพื่อสังคม และเพื่อพวกเราทุกคน นี่คือการเอาตัวเข้ารับความเสี่ยงและเสียสละตัวเองเพื่อสืบสานและปกป้องสิ่งดีๆของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่” นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

เพราะป่าเป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรตระหนักถึงคุณค่าและช่วยกันบำรุงรักษาให้คงอยู่ ถึงแม้จะเป็นเพียงหนึ่งแรงสนับสนุนเล็กๆ ให้แก่ผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ แต่อินทัชก็ภูมิใจที่มีส่วนช่วยเหลือบุรุษที่เป็นเสมือน ‘คนเบื้องหลัง’ ที่คอยปกป้องผืนป่าของประเทศไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อลูกหลานสืบไป

 

———————————————————————————————

เกี่ยวกับ อินทัช

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช  เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิตอลคอนเทนต์ เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาทำให้ อินทัช ได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล “สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน” และ “หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มเทคโนโลยี” สามปีซ้อน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ รางวัล “ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน SET AWARDS 2015 รวมไปถึงรางวัลระดับภูมิภาคอย่าง ASEAN Corporate Governance Awards 2015 และรางวัล Asian Excellence Recognition Awards 2015 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia เมื่อไม่นานมานี้ อินทัช ยังได้รับรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relation Award) ประจำปี 2558/2559 จาก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association หรือ IAA) และรางวัล “Investor’s Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย                   อีกด้วย

ปัจจุบันการลงทุนของอินทัชประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ดำเนินงานภายใต้บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียม ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ ช็อปปิ้ง และโครงการ  อินเว้นท์ (InVent) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.intouchcompany.com     www.facebook.com/intouchcompany   http://www.twitter.com/philipctanถูกใจบทความนี้  1