เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น

AIS 4G


เอไอเอสส่งความห่วงใย ไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ฟรีที่หมายเลข +819044357812 รวมทั้ง AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 (เวลาญี่ปุ่น) 

 

 

AIS 4G
เอไอเอสส่งความห่วงใย ไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ฟรีที่หมายเลข +819044357812 รวมทั้ง AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 (เวลาญี่ปุ่น)

AIS would like to share our sincerely caring about all the people of Japan and the Thai people in Japan for the recent earthquake.ถูกใจบทความนี้  0