แอลจีร่วมกับนานมีบุ๊คส์จัดกิจกรรม “Amplify Happiness with LG – แอลจีขยายพลังเสียงแห่งความสุข” มอบชุดเครื่องเสียงและหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในสถาบันราชานุกูล

LG_CSR Speaker Donation event

 กรุงเทพฯ, 9 ธันวาคม 2559 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณนิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด มอบชุดเครื่องเสียงและวิดีทัศน์ พร้อมด้วยหนังสือนิทานให้แก่สถาบันราชานุกูล ในกิจกรรม “Amplify Happiness with LG – แอลจีขยายพลังเสียงแห่งความสุข” เพื่อใช้สำหรับสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาภายใต้การดูแลของสถาบันราชานุกูล 

 

 

 

LG_CSR Speaker Donation event

 

 แอลจีร่วมกับนานมีบุ๊คส์จัดกิจกรรม “Amplify Happiness with LG – แอลจีขยายพลังเสียงแห่งความสุข” มอบชุดเครื่องเสียงและหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในสถาบันราชานุกูล

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณนิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมมอบชุดเครื่องเสียงและหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เยาวชนภายใต้การดูแลของสถาบันราชานุกูล โดยมี พ.ญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับมอบ

ภายในกิจกรรม “Amplify Happiness with LG – แอลจีขยายพลังเสียงแห่งความสุข” ยังได้มีกิจกรรมเล่านิทานโดยคุณฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร พิธีกรรายการโทรทัศน์อารมณ์ดีที่มาร่วมสร้างความสนุกและเสียงหัวเราะให้แก่น้องๆ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้นิทานและเสียงดนตรีเป็นองค์ประกอบ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบัน อาทิ การช่วยเสริมสร้างสมาธิ เด็กๆ ต้องจดจ่ออยู่กับตัวผู้เล่าเพื่อติดตามเรื่องราวว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป การเสริมทักษะด้านภาษา เด็กจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อท่าทางหรือคำสั่งง่ายๆ หรือเรียนรู้ด้านการเปล่งเสียงและเลียนแบบเสียงจากผู้เล่า รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปประโยค การใช้ภาษาและความหมายของแต่ละคำ การสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากเด็กต้องคิดภาพตามเนื้อเรื่องของนิทานและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวละครแต่ละตัวซึ่งมีบุคลิกและบทบาทที่แตกต่างกัน และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ผ่านเนื้อหาที่สอดแทรกด้วยแง่คิดและคำสอนจากนิทาน เป็นต้น

 

LG_CSR Speaker Donation event_5

นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของแอลจียังได้ร่วมเล่นเกมส์ต่างๆ กับน้องๆ รวมถึงกิจกรรมการเต้นขยับไปกับเสียงเพลงจากชุดเครื่องเสียงจากแอลจี ซึ่งช่วยปรับสภาพจิตใจของเด็กๆ ให้อยู่ในสภาวะสมดุล ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังกวล เสริมสร้างสมาธิและช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

 

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กล่าวว่า “ขอขอบคุณบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่ร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์ทั้งชุดเครื่องเสียงและหนังสือนิทาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ ในความดูแลของสถาบันฯ ซึ่งช่วยสร้างความสนุกสนานพร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ของเด็กๆ โดยทางสถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และด้านการพัฒนาทักษะทางสังคม รวมถึงทักษะการช่วยเหลือตนเอง เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ในอนาคต”

 

คุณนิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก แอลจีมุ่งมั่นที่จะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งพร้อมด้วยนวัตกรรม ให้เข้าถึงผู้ใช้งานในไทยทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตามสโลแกน Life’s Good ของเรา นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญในการร่วมสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับน้องๆ ภายใต้การดูแลของสถาบันราชานุกูลนั้น เราเชื่อว่าดนตรีจะช่วยสร้างความสุขและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของพวกเขา ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแอลจีในการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง”

 

ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา แอลจีได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการมอบโทรทัศน์แอลจีและชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม Life’s Good, Life’s Sharing มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่เด็กๆ ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย กิจกรรมปลูกป่าชายเลน Life’s Good Life Saving รวมถึงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

 เกี่ยวกับ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ในประเทศไทย

บริษัทแอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย (จำกัด) หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้แบรนด์ แอลจี โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยที่จะเติมเต็มชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยด้วยนวัตกรรมระดับโลกโดยในประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วย 4หน่วยธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ธุรกิจเครื่องปรับอากาศและโซลูชั่นด้านพลังงานแอลจีเป็นผู้นำด้านการผลิตทีวีจอแบน อุปกรณ์ภาพและเสียง อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า และตู้เย็นที่มีคุณภาพระดับโลก นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและคุณภาพที่วางใจได้แล้ว แอลจียังมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบที่น่าสนใจและหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกน “Life’s Good”

 

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแอลจีได้ที่ www.LGnewsroom.com และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอลจี ประเทศไทย ได้ที่www.lg.com/thถูกใจบทความนี้  1