“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” เปิดตัว App “DTN Drive” เพิ่มช่องทางติดต่อ เผยแพร่ข้อมูล รองรับไทยแลนด์ 4.0

IMG_4148-1

 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ พร้อมด้วย นางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดตัว Application “DTN Drive” เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักธุรกิจ เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตอล ได้รับมุมมองใหม่ ๆ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

IMG_4148-1

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ พร้อมด้วย นางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดตัว Application “DTN Drive” เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักธุรกิจ เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตอล ได้รับมุมมองใหม่ ๆ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้ถูกใจบทความนี้  0