“ดีแทค” ย้ำ No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ต่อต้านคอรัปชั่น

LARS_DTAC_062

 9 ธันวาคม 2559 – นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (International Anti-Corruption day) ซึ่งเห็นชอบโดยสหประชาชาติ ดีแทคได้เน้นย้ำให้พนักงาน ตลอดจนคู่ค้าและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับดีแทคในทุกระดับ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักดีแทคธรรมาภิบาล  หรือ dtac’s Code of Conduct อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีใหม่ ……

 

 

LARS_DTAC_062

“ดีแทค” ย้ำ No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ต่อต้านคอรัปชั่น

“ดีแทค” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เน้นย้ำ No Gift Policy ไม่รับของขวัญทุกชนิด สร้างบรรทัดฐานใหม่บรรษัทภิบาลไทย

สำหรับดีแทคนั้น ได้กำหนดวิถีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใสการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นมืออาชีพ โดยเน้นย้ำนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ซึ่งกำหนดให้พนักงานของดีแทคไม่สามารถรับของขวัญจากคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับผลการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คเลย์พบว่า การรับของขวัญสร้างความรู้สึกในลักษณะหนี้บุญคุณและผลประโยชน์ต่างตอบแทน โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับการติดสินบนอันเป็นต้นธารหนึ่งของการนำไปสู่คอรัปชั่น ดังนั้น ดีแทคจึงเลือกตัดไฟตั้งแต่ต้นลม เพื่อเปลี่ยนค่านิยมใหม่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม อันส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติ

 

“เราต้องการสร้างบรรทัดฐานและบรรษัทภิบาลใหม่ต่อสังคมไทย ด้วยความเป็นมืออาชีพในการให้บริการและดำเนินธุรกิจตามกรอบมาตรฐานจริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและให้บริการด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่เชื่อมั่นในความถูกต้อง” นายลาร์ส กล่าว

 

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติเรื่องการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นั้น ถือเป็นรากฐานในการการสร้างคุณค่าในบริษัท ค่านิยมและวิถีการดำเนินงานที่ถูกต้อง ตลอดจนทัศนติความเป็นผู้นำเพื่อนำพาวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

 

ขณะเดียวกัน ดีแทคได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Department) ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ความรู้ ตรวจสอบและวินิจฉัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมหลักธรรมาภิบาล ​

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากการประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy อย่างเป็นทางการเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แม้ในระยะแรกอาจได้รับเสียงต่อต้านจากพนักงานและคู่ค้าบ้าง แต่ในปัจจุบัน หลังจากให้ความรู้และตระหนักถึงอาชญากรรมจากการคอรัปชั่นต่างได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากพนักงาน คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งดีแทคจะยังคงยึดมั่นในหลักดีแทคธรรมภิบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อความยั่งยืนต่อธุรกิจสืบไปถูกใจบทความนี้  0