แกร็บ (Grab) ชวนร่วม ‘ส่งมอบความสุข’ สู่เยาวชนด้อยโอกาสกว่า 7,000 คน ผ่านโครงการ ‘ดิลิเวอริ่ง แฮปปี้เนส’ (Delivering Happyness)

Grab-DeliveringHappyness

 กรุงเทพฯ, 9 ธันวาคม 2559 – แกร็บ (Grab) ผู้นำแพลตฟอร์มด้านการขนส่งชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเปิดตัวโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาค ‘ดิลิเวอริ่ง แฮปปี้เนส’ (Delivering Happyness) เพื่อส่งมอบความสุขแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของเดือนธันวาคม โดยรณรงค์ให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมของโครงการ สามารถบริจาคสิ่งของและสื่อเพื่อการศึกษาที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี (หรือจะเป็นของที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ได้)  อาทิ หนังสือ เครื่องเขียน เสื้อผ้า ของเล่น ฯลฯ ให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนผ่านการเลือกใช้บริการบนไอคอนพิเศษ Delivering Happyness ในแอพพลิเคชั่นแกร็บ ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ง่ายๆ เพียงรวบรวมสิ่งของบริจาคที่สามารถบรรจุใส่กล่องขนาดความกว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 16 นิ้ว และเรียกใช้บริการของแกร็บที่เข้าร่วมโครงการในประเทศนั้นๆ ให้นำกล่องมารับของบริจาคจากท่านตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ในระหว่างวันที่ 12 – 24 ธันวาคม 2559 โดยภายใต้โครงการนี้ แกร็บ คาดว่าจะสามารถรวบรวมของบริจาคกว่า 20,000 รายการจากผู้บริจาคทั้ง 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แกร็บดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่ง แกร็บ จะรวบรวมและนำสิ่งของทั้งหมดไปบริจาคให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสกว่า 7,000 คนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป 

 

 

Grab-DeliveringHappyness

●       แกร็บ ดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ ‘ดิลิเวอริ่ง แฮปปี้เนส’ (Delivering Happyness) ใน 6 ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แกร็บดำเนินกิจการอยู่

●       แกร็บ เอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสิ่งของและสื่อเพื่อการศึกษา อาทิ หนังสือ เครื่องเขียน เสื้อผ้า และของเล่นต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว แก่เยาวชนด้อยโอกาสได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

●       ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคได้ง่ายๆ เพียงเรียกใช้บริการของแกร็บโดยกดไอคอนพิเศษ ‘Delivering Happyness’ ในแอพพลิเคชั่น สมาชิกผู้ขับขี่ของแกร็บที่ร่วมโครงการในประเทศนั้นๆ ก็จะเป็นผู้เดินทางไปรับของบริจาคจากท่าน

●       บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรวบรวมของบริจาคได้กว่า 20,000 รายการจากผู้บริจาคทั่วภูมิภาค

 

 

 

ในโอกาสนี้ คุณเชอร์ริล โกห์ รองประธานฝ่ายการตลาดของ แกร็บ กล่าวว่า “มีคนจำนวนมากที่อยากช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยคนเหล่านี้ด้วยวิธีใด เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแกร็บในการช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แกร็บ จึงมอบความสะดวกสบายให้ทุกคนร่วมทำความดี โดยการส่งมอบความสุขแก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของพวกเขาผ่านแอพพลิเคชั่นของเรา”

 

“ตอนเป็นเด็ก ดิฉันชอบอ่านนิยายการผจญภัยของแนนซี่ ดรูว์ และคิดว่าเธอเป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสิ่งนี้ช่วยกระตุ้นให้ดิฉันพยายามค้นหาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ และยังช่วยสร้างทัศนคติให้ดิฉันเป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ในชีวิต เช่นเดียวกัน ดิฉันเชื่อว่าเด็กๆ จำนวนมากในปัจจุบันก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องความยุติธรรมและหลักจริยธรรมจากการอ่านนิยายที่พูดถึงพ่อมดหนุ่มที่ต่อสู้กับจ้าวแห่งความมืดเช่นกัน ในโอกาสนี้ แกร็บ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นของเราร่วมบริจาคสิ่งของและสื่อเพื่อการศึกษา อาทิ หนังสือ เครื่องเขียน เสื้อผ้า และของเล่นต่างๆ เพื่อส่งผ่านทั้งความสุขและความรู้อันเกิดจากการอ่านไปสู่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

 

ภายใต้โครงการนี้ แกร็บ ได้ร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ให้การช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสในแต่ละประเทศที่ แกร็บดำเนินธุรกิจอยู่ อันได้แก่ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยแต่ละประเทศจะมีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสที่แตกต่างกัน อาทิ การให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกทำลายโดยพายุในประเทศฟิลิปปินส์ หรือการบริจาคหนังสือ เครื่องเขียน และของเล่นให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในท้องที่ห่างไกลของประเทศเวียดนาม เป็นต้น

 

ในส่วนของประเทศไทยนั้น บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จับมือกับมูลนิธิกระจกเงา ร่วมรับบริจาคสิ่งของและสื่อเพื่อการศึกษา อาทิ หนังสือเรียน หนังสือนิทาน หนังสือนอกเวลา เครื่องเขียน เสื้อผ้า และของเล่นที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี ซึ่ง แกร็บ จะรวบรวมและจัดส่งให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้เครือข่ายของมูลนิธิกระจกเงาต่อไป

 

ร่วมส่งมอบความสุขในโครงการ ‘ดิลิเวอริ่ง แฮปปี้เนส’ (Delivering Happyness)  ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 ธ.ค. 2559

ท่านสามารถร่วมบริจาคสิ่งของและสื่อเพื่อการศึกษาเพื่อร่วมกิจกรรมในโครงการของแกร็บได้ง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1.             เตรียมเสื้อผ้า หนังสือเพื่อการศึกษา เครื่องเขียน หรือของเล่นที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีที่ต้องการบริจาค ซึ่งสามารถบรรจุลงกล่องขนาดขนาดกว้าง ยาว สูง 16 นิ้ว และมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อหนึ่งรอบการขนส่ง (ทางแกร็บจะนำกล่องไปรับของบริจาคที่จุดนัดรับ)

2.             กดเลือกไอคอนพิเศษ ‘Delivering Happyness’ ในแอพพลิเคชั่น แกร็บ  ระบุสถานที่ที่ต้องการให้ไปรับ พร้อมใส่ปลายทางรวมถึงรหัสโปรโมชั่นว่า “DONATE” โดยท่านสามารถเรียกให้แกร็บมารับของบริจาคได้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 – 24 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ แกร็บจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับส่งของบริจาคทั้งหมด

3.             ส่งมอบของบริจาคที่ท่านบรรจุลงกล่องเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ขับขี่ ณ สถานที่ หลังจากทำการจองรถ

 

โครงการ ‘ดิลิเวอริ่ง แฮปปี้เนส’ (Delivering Happyness) ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของแกร็บในการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และยังเป็นการสานต่อโครงการเพื่อสังคมของแกร็บในประเทศมาเลเซียเมื่อปี 2013 ซึ่งได้ส่งมอบของเล่นและหนังสือบริจาคกว่าสองพันเล่มสู่ห้องสมุดในท้องที่ห่างไกล โดยมีแกร็บช่วยเป็นสื่อกลางให้ผู้ร่วมบริจาคและสมาชิกผู้ขับขี่ของแกร็บร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ‘ดิลิเวอร์ แฮปปี้เนส’ (Deliver Happyness) ของแกร็บ ได้ที่  https://www.grab.com/th/deliveringhappyness

 

# # #

 

เกี่ยวกับ แกร็บ

แกร็บ (Grab) ผู้นำแพลตฟอร์มด้านการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความท้าทายของเราคือการแก้ปัญหาด้านระบบขนส่งและทำให้คนทั้ง 620 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้สึกถึงความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างแท้จริง แอพพลิเคชั่นแกร็บให้บริการที่หลากหลาย อาทิ บริการเรียกรถยนต์ส่วนบุคคล บริการมอเตอร์ไซต์รับส่งของ และบริการเรียกรถแท็กซี่ ทั้งนี้ แกร็บ ถือเป็นผู้บุกเบิกในการมอบทางเลือกการเดินทางที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร สิ่งหนึ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมของเราก็คือการที่แกร็บกำลังทดสอบให้บริการทางเดียวกันไปด้วยกัน  (GrabHitch)  ในหลายประเทศ รวมถึงให้บริการส่งอาหารและบริการส่งของถึงบ้าน ปัจจุบันแกร็บเปิดให้บริการในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grab.comถูกใจบทความนี้  0