ชไนเดอร์ ฯ มอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

SE KMUTT

จากภาพ : มร.มาร์ค เพลิทิเยร์ (ที่ 2 จากขวา) ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย มอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มูลค่า 700,000 บาท ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับใช้ใน “โครงการคลัสเตอร์วิจัยยานยนต์ และชาร์จแอนด์แชร์” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางยานพาหนะของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางแทนยานยนต์พลังงานเชื้อเพลิง โดยมีรศ.ดร.สุวิทย์ เตีย (กลาง) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

 

SE KMUTT

จากภาพ : มร.มาร์ค เพลิทิเยร์ (ที่ 2 จากขวา) ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย มอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มูลค่า 700,000 บาท ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับใช้ใน “โครงการคลัสเตอร์วิจัยยานยนต์ และชาร์จแอนด์แชร์” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางยานพาหนะของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางแทนยานยนต์พลังงานเชื้อเพลิง โดยมีรศ.ดร.สุวิทย์ เตีย (กลาง) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ถูกใจบทความนี้  0