ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมบริจาคอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว

RCD Donation

 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย นำโดย คุณทวี อนันต์รักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และ คุณภัคพิมล สิงหพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาและมาตรฐานผลิตภัณฑ์   ร่วมสนับสนุนบริจาคอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว รวมมูลค่า 67,200 บาท ให้แก่สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) เพื่อนำไปติดตั้งให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย จำนวน 90 โรงเรียน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

 

 

RCD Donation

 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย นำโดย คุณทวี อนันต์รักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และ คุณภัคพิมล สิงหพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาและมาตรฐานผลิตภัณฑ์   ร่วมสนับสนุนบริจาคอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว รวมมูลค่า 67,200 บาท ให้แก่สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) เพื่อนำไปติดตั้งให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย จำนวน 90 โรงเรียน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้ถูกใจบทความนี้  0