Uber ประเทศไทย จัดอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะสื่อสารให้กับพาร์ทเนอร์ร่วมขับ สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารชาวต่างชาติเที่ยวง่าย สะดวก ปลอดภัย ในเมืองกรุงฯ

IMGP2918

กรุงเทพฯ, 29 พฤศจิกายน 2559 – Uber ประเทศไทย จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Uber English Class) ฟรี! เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ผู้ร่วมขับ Uber ช่วยเพิ่มความมั่นใจและสร้างความประทับใจในการสื่อสารกับผู้โดยสารชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น และกรุงเทพฯ ……

 

 

IMGP2924

Uber พบว่ามีชาวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยมากกว่า 153 เชื้อชาติ ทั้งท่องเที่ยว ทำงาน พักอาศัยที่นิยมเดินทางด้วย Uber โดยประเทศที่นิยมใช้บริการได้แก่ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ซึ่งทำให้ผู้ร่วมขับ Uber จำเป็นต้องสื่อสารสนทนากับผู้โดยสารชาวต่างชาติมากขึ้น ดังนั้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ร่วมขับสมควรจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้โดยสารชาวต่างชาติ นอกจากนั้นผู้ร่วมขับยังมีโอกาสนำความรู้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาชีวิตด้านอื่นได้อีกด้วย

 

 

 

โครงการ Uber English Class มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ซึ่งได้เชิญคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมออกแบบการเรียนการสอน ตั้งแต่การพูดคุยทักทาย การสนทนาทางโทรศัพท์ และเรื่องการเดินทาง เพื่อให้สามารถนำเนื้อหาจากการอบรมไปใช้ได้ทันที โดยโครงการนี้จะมีการจัดอบรมต่อเนื่องเพราะเห็นถึงความสำคัญในการฝึกฝนทักษะทางภาษาใหกับพาร์ทเนอร์ร่วมขับ Uber ซึ่งคาดว่าเมื่อจบการอบรมพาร์ทเนอร์ร่วมขับสามารถสื่อสารและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแก่ชาวต่างชาติได้

 

“การจัดอบรมภาษาอังกฤษของ Uber นี้ทำให้ผมสนทนาสื่อสารกับผู้โดยสารได้มั่นใจยิ่งขึ้น พูดคุยได้อย่างถูกต้อง และทำให้มั่นใจในการรับผู้โดยสารชาวต่างชาติมากขึ้น เพราะจากประสบการณ์ที่เคยพบมาคือผมไม่รู้จะถามหรือตอบผู้โดยสารอย่างไร พอมาเรียนไปครั้งแรกรู้สึกมั่นใจขึ้น หลังจากนั้นเมื่อมีเวลาก็มาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม” คุณหัสสกรณ์ กิตติพรนิธิภัทร์ พาร์ทเนอร์ร่วมขับ Uber

 

อีกหนึ่งความคิดเห็นจากพาร์ทเนอร์ร่วมขับ Uber คุณวิชัย รัดจันทอง “ผมตัดสินใจมาเรียนเพราะรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง เนื่องจากมีชาวต่างชาติเรียกใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทุกคนเป็นมิตรและชอบชวนคุยทำให้กระตุ้นเราที่อยากจะพูดคุยกับเขาและแนะนำสถานที่เที่ยวต่างๆถือเป็นการประชาสัมพันธ์ที่เที่ยวเมืองไทยไปด้วย”

 

 

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม:

IMGP2926 IMGP2927

บรรยายภาพ: โครงการ Uber English Class เพิ่มพัฒนาทักษะการฟัง-พูด

บรรยายภาพ: (ซ้าย) วิชัย รัดจัดทอง และคุณครูสอนภาษาอังกฤษ

 บรรยายภาพ: (ซ้าย) หัสสกรณ์ กิตติพรนิธิภัทร์ และคุณครูสอนภาษาอังกฤษ

 

เกี่ยวกับ Uber

Uber มีส่วนในการปรับเปลี่ยนการเดินทางของผู้คนทั่วโลก ด้วยการเชื่อมความต้องการในการเดินทางของผู้คนกับพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมขับผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้การเดินทางในแต่ละเมืองเข้าถึง ปลอดภัย และง่ายดายยิ่งขึ้น สร้างโอกาสในการเดินทางให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทาง และในขณะเดียวกัน สร้างธุรกิจให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ร่วมขับ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่มีการให้บริการในหลายร้อยเมือง Uber ขยายการให้บริการไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก ทำให้ผู้คนที่อาศัยในแต่ละเมืองใกล้ชิดกับเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่มากขึ้น  ปัจจุบัน Uber ให้บริการกว่า 450 เมือง และใน 72 ประเทศทั่วโลกถูกใจบทความนี้  0