เอไอเอส มอบเงิน 1 ล้านบาท พร้อมน้ำดื่ม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

AIS007

 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส มอบเงิน 1 ล้านบาท พร้อมน้ำดื่ม 6,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

AIS007

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส มอบเงิน 1 ล้านบาท พร้อมน้ำดื่ม 6,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาลถูกใจบทความนี้  0