เอไอเอส ส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศตุรกี

AIS 4G

 6 มกราคม 2560 : เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศตุรกี พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรงมิ่งอยู่ในประเทศตุรกี สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ  กรุงอังการา ได้ฟรีที่หมายเลข +905336415698 และ AIS CALL CENTER +6622719000 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงฟรี ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2560 (เวลาประเทศตุรกี) 

 

 

AIS 4G

6 มกราคม 2560 : เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศตุรกี พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรงมิ่งอยู่ในประเทศตุรกี สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ  กรุงอังการา ได้ฟรีที่หมายเลข +905336415698 และ AIS CALL CENTER +6622719000 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงฟรี ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2560 (เวลาประเทศตุรกี)

AIS express our condolences to the unrest situation in Turkey

January 6, 2017 : AIS express our condolences to the unrest situation in Turkey. AIS roaming customers in Turkey can contact the Royal Thai Embassy in Ankara at +905336415698 as well as make calls to request emergency support from AIS CALL CENTER at +6622719000 Free of Charge, 24 hours, during 6-9 January, 2017 (Turkey time).ถูกใจบทความนี้  1