เอไอเอส ร่วมกับกลุ่มอินทัช และชาวพหลโยธิน ทำบุญตักบาตร ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน

170120 pic ทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ร.9_6

 เอไอเอส นำโดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ กลุ่มอินทัช ซึ่งประกอบด้วย บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (อินทัช), บมจ.ไทยคม (ไทยคม) และ บมจ.ซีเอส ล็อกซ อินโฟ (ซีเอสล็อกซ) พร้อมด้วยพนักงาน และชาวพหลโยธิน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 189 รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งมีการขับเสภาน้อมแสดงความอาลัย และการยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

170120 pic ทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ร.9_8

170120 pic ทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ร.9_7

170120 pic ทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ร.9_5

170120 pic ทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ร.9_4

170120 pic ทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ร.9_3

170120 pic ทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ร.9_2

170120 pic ทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ร.9_1

เอไอเอส ร่วมกับกลุ่มอินทัช และชาวพหลโยธิน ทำบุญตักบาตร ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เอไอเอส นำโดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ กลุ่มอินทัช ซึ่งประกอบด้วย บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (อินทัช), บมจ.ไทยคม (ไทยคม) และ บมจ.ซีเอส ล็อกซ อินโฟ (ซีเอสล็อกซ) พร้อมด้วยพนักงาน และชาวพหลโยธิน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 189 รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งมีการขับเสภาน้อมแสดงความอาลัย และการยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถูกใจบทความนี้  0