ดีแทคเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

DIMG_3389

17 มกราคม 2560 – นายลาร์ส นอร์ลิ่ง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายภารไดย ธีระธาดา (ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี ที่กระทรวงฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือเพื่อมุ่งหวังที่จะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของดีแทคมาต่อยอดเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป และดีแทคพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของท่านรัฐมนตรีเพื่อให้คนไทยสามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลระดับโลก 

 

 

DIMG_3389

17 มกราคม 2560 – นายลาร์ส นอร์ลิ่ง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายภารไดย ธีระธาดา (ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี ที่กระทรวงฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือเพื่อมุ่งหวังที่จะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของดีแทคมาต่อยอดเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป และดีแทคพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของท่านรัฐมนตรีเพื่อให้คนไทยสามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลระดับโลกถูกใจบทความนี้  0