3 สุดยอดกูรูดิจิทัล เตรียมปล่อยของหวังปั้นนักธุรกิจ Gen D รับยุค Thailand 4.0

SPU+DEF Team

 17 มกราคม 2560: 3 นักธุรกิจชื่อดังด้านดิจิทัลของประเทศไทย “ป้อม ภาวุธ – โอฬาร DURIAN CORP – ไอซ์ ธีรศานต์” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระเบิดพลังสมอง ถ่ายทอดประสบการณ์ทำธุรกิจด้วยดิจิทัลแบบหมดเปลือกเต็มรูปแบบ เปิด 3 หลักสูตรเน้นด้านดิจิทัลมุ่งสร้างสังคม “Gen D: Digital” ปั้นนักธุรกิจสายพันธุ์ดิจิทัลให้พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลและก้าวให้ทันเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

 

DSTARTUP+SPU+DEF+DNA

SPU+DNA Team

SPU+DSTARTUP Team

ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร มีเนื้อหาเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดย

·       DEF (Digital-Edge Fusion) เน้น E-commerce เหมาะกับผู้บริหาร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักการตลาดรุ่นใหม่ ที่ต้องการเรียนรู้ตลาด E-commerce สร้างสรรค์หลักสูตรโดย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกตลาด E-commerce และ E-Marketing ในประเทศไทย และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเว็บไซต์ตลาดดอทคอม และการก่อตั้งกลุ่ม efrastructure

·       DSTARTUP เน้นปั้นแนวคิดธุรกิจผ่านนวัตกรรม ในยุคดิจิทัล สำหรับนักธุรกิจที่กำลังมองหาธุรกิจใหม่ หรือต้องการหา Solution ใหม่ ๆ ในธุรกิจเดิม และนักลงทุนที่ต้องการเข้าใจ STARTUP อย่างครบวงจร พร้อมกับ Hackathon Activity สร้างธุรกิจใหม่ สร้างสรรค์หลักสูตรโดยโอฬาร วีระนนท์ ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ ผู้ร่วมก่อตั้ง ดูเรียน คอร์ป Startup รุ่นใหม่ ศูนย์กลางในการระดมทุน (Fundraising) และบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator)

·       DNA (Digital Network Advantage) เน้นเรื่อง Digital Marketing เหมาะกับนักธุรกิจ SME หรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ สร้างสรรค์หลักสูตรโดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

 ผู้บริหารสุดยอดกูรูด้านดิจิทัล ทั้ง 3 หลักสูตร เล่าถึงแนวคิดสร้างสรรค์ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้

นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการตลาดดอทคอม (TARAD.com) และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร DEF (Digital-Edge Fusion) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดด นักธุรกิจและผู้ประกอบการต้องงัดกลวิธีเพื่อเข้าถึงใจกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร DEF (Digital-Edge Fusion) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่แตกต่าง สร้างสรรค์ สนุก และเกิดประโยชน์ โดยมีการเรียนรู้แบบ 4 มิติ หรือ “4D (4ดี)” คือ 1) รู้ดี ได้แก่ เนื้อหาดี ความรู้ดี พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากรและผู้ร่วมหลักสูตร, 2) โอกาสดี ได้แก่ การดูงานต่างประเทศ ณ สถานที่จริงของทั้ง Facebook และ Google ประเทศสิงคโปร์, 3) สังคมดี ได้แก่ มิตรภาพระหว่างผู้เรียนและการได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้ชุมชน ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ เดินหน้าพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และ 4) มันส์ดี กับกิจกรรมที่ถูกออกแบบให้เกิดความสร้างสรรค์ แตกต่าง สนุก และจดจำง่าย”

นายโอฬาร วีระนนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ DURIAN CORP และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร DSTARTUP (ดีสตาร์ทอัพ) กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรว่า “ธุรกิจใหม่อยากเปลี่ยนโลก ธุรกิจเดิมไม่อยากถูกโลกเปลี่ยน การพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตในอนาคต จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจผ่านนวัตกรรม หา Solution ใหม่ ๆ สร้างความพร้อมให้ทันกับ Startup Platform เราตั้งใจออกแบบหลักสูตร ที่ไม่ใช่แค่การนั่งฟัง แต่เปิดโอกาสให้ลงมือทำผ่านกระบวนการ Hackathon และ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างธุรกิจ และลงทุนได้จริง ธุรกิจ STARTUP ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ซึ่งเป็นได้ทั้งการปฏิวัติอย่างถอนรากถอนโคน (Disruption) หรือการพัฒนาต่อยอด (Develop) สิ่งสำคัญคือต้องกล้าลงมือทำ และต้องทำให้เป็น”

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้อำนวยการหลักสูตร DNA (Digital Network Advantage) กล่าวถึงหลักสูตรว่า “หลักสูตร DNA ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีหัวใจหลักในเรื่อง Digital Marketing เพื่อให้สอดรับกับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล โดยหลักสูตรมุ่งเน้นเรื่องการสอน Digital Marketing เสริมด้วยเรื่องการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง เข้ามาต่อยอดช่วยธุรกิจดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น โดยทั้งหมดนี้ เรามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดและผลักดันให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มีศักยภาพในการเริ่มต้นทำธุรกิจในยุคดิจิทัลและให้พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ภายใต้แนวคิดที่ว่า พันธุกรรมของคน “Gen D” (Digital) สามารถถ่ายทอดทางความคิดได้”

ด้าน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า “ด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0 มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนของประเทศ ต้องร่วมมือกัน ระดมความคิด สร้างสรรค์วิธีการที่แตกต่าง ให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการพัฒนาขีดความสามารถของคนให้มีความพร้อมต่อการก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนผ่านของประเทศ

ดังนั้นมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของคนรุ่นใหม่ เรามีความตั้งใจที่จะร่วมยกระดับวงการศึกษาไทย สร้างมิติใหม่ในการพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศ โดยตั้งเป้าบุกเบิกสร้างคนและสังคม“Gen D: Digital” ที่มีคุณภาพด้านดิจิทัลแห่งใหญ่ที่สุดแห่งแรก เพื่อผลักดันคนในภาคธุรกิจ และปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เติมเต็มความรู้และประสบการณ์เสริมความแข็งแกร่ง ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก พร้อมเป็นการตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ภายใต้ความร่วมมือกับ เหล่ากูรูผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจดิจิทัล แถวหน้าของประเทศ มาร่วมพัฒนาหลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตร ยังได้รวบรวมเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารตัวจริง ทั่วฟ้าเมืองไทยมาเปิดโลกและแชร์ความรู้ให้ฟังอย่างคับคั่ง” ดร.รัชนีพร กล่าวสรุป
ดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่

หลักสูตร DEF (Digital-Edge Fusion): www.defbyspu.com

หลักสูตร DSTARTUP (ดีสตาร์ทอัพ): www.dstartupbyspu.com

หลักสูตร DNA (Digital Network Advantage): www.dnabyspu.com

หรือโทร 02-579-1111 ต่อ 1053
ผู้บริหารในภาพ จากซ้ายไปขวา

1. นายโอฬาร วีระนนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ DURIAN CORP และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร DSTARTUP (ดีสตาร์ทอัพ)

2. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการตลาดดอทคอม (TARAD.com) และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร DEF (Digital-Edge Fusion)

4. ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้อำนวยการหลักสูตร DNA (Digital Network Advantage)ถูกใจบทความนี้  0