ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

sas

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์ หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ที่4จากขวา) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมงานบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในโอกาสจัดอบรม Work Shop : SAS , Programming 1: Essentials ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2560 ให้กับนักศึกษาภาควิชาคณะพาณิชศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้การใช้โปรแกรม SAS  อย่างมีคุณภาพทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยีและเทคนิคก่อนจบการศึกษาและออกไปทำงานจริง รองรับความต้องการของตลาดในโลกของบิ๊กดาต้าซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยการอบรมได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะพาณิชศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าอบรมในแบบบรรยากาศเป็นกันเอง  ณ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

sas

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำร่องจัด Workshop:  SAS Programming 1: Essentials เพื่อเพิ่มทักษะความรู้การใช้โปรแกรมแซสให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานจริง

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์ หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ที่4จากขวา) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมงานบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในโอกาสจัดอบรม Work Shop : SAS , Programming 1: Essentials ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2560 ให้กับนักศึกษาภาควิชาคณะพาณิชศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้การใช้โปรแกรม SAS  อย่างมีคุณภาพทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยีและเทคนิคก่อนจบการศึกษาและออกไปทำงานจริง รองรับความต้องการของตลาดในโลกของบิ๊กดาต้าซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยการอบรมได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะพาณิชศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าอบรมในแบบบรรยากาศเป็นกันเอง  ณ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ถูกใจบทความนี้  1