แซส รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2559 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 5 ปีติดต่อกัน

J1DX9188re

เมื่อเร็วๆนี้ นายณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2559” (“AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition 2016”) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) โดยมี นายนายกลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (คนกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในฐานะที่แซสฯ เป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลดังกล่าวติต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 

 

J1DX9188re

เมื่อเร็วๆนี้ นายณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2559” (“AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition 2016”) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) โดยมี นายนายกลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (คนกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในฐานะที่แซสฯ เป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลดังกล่าวติต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯถูกใจบทความนี้  0