ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

Smile Voice 5

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนตาบอดไทย และพันธมิตรทั้งภาคเอกชน และภาคสังคม ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น, ซัมซุง กาแล็กซี่, The Guidelight และบริษัท กล่องดินสอ จำกัด ร่วมพัฒนาโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” มุ่งสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและความรู้ผ่านหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ และหลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการศึกษาแก่คนตาบอดทั่วประเทศ

 

 

Smile Voice 7

 

Smile Voice 1 Smile Voice 2

 

Smile Voice 12

Smile Voice 11

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “นอกเหนือจากภารกิจด้านการพัฒนาตลาดทุน การพัฒนาด้านสังคมเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ โครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” จะมีการเชิญชวนพนักงานจากภาคส่วนต่างๆ นอกเหนือจากพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก่คนตาบอด เนื่องจากปัจจุบัน หนังสือเสียงมีไม่ถึงร้อยละ 3 ของคนตาบอดทั่วประเทศที่มีถึงประมาณ 700,000 คน ความต้องการหนังสือเสียงทั้งความรู้ ข่าวสารที่อยู่ในความสนใจของคนตาบอด จึงยังมีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ [http://www.setsocialimpact.xn--com%20n5tp64anc/]www.setsocialimpact.com เป็นช่องทางที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการอ่านหนังสือเสียงมาเผยแพร่ให้อาสาสมัครได้ศึกษา และพัฒนาคุณภาพการอ่านหนังสือเสียงด้วยโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมต่อไป”

 

Smile Voice 8

Smile Voice 6

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงผ่านหนังสือเสียง อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และนวัตกรรมต่างๆ มาร่วมเพิ่มโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้พิการ ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยริเริ่มพัฒนา “Blind SIM” ซิมที่ตอบโจทย์ผู้พิการทางสายตาให้เข้าไปฟังหนังสือเสียง ใช้แอปพลิเคชั่นสื่อสารได้ไม่จำกัดดาต้าในราคาพิเศษ และโทรเข้าศูนย์ข่าวสารทางเสียง 1414 ได้ฟรี รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น สมัครเป็นจิตอาสาร่วมอ่านหนังสือเสียง ผ่านแอปพลิเคชั่น Read for the Blind โดยมีพนักงานลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,600 คน

 

Smile Voice 3

Smile Voice 9

 นายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “แอปพลิเคชั่น Read for the Blind เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ซัมซุง กาแล็กซี่ คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ และมูลนิธิคนตาบอดไทย โดย ซัมซุง กาแล็กซี่ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดวัตถุประสงค์อันดีของเราที่ต้องการปลุกจิตสำนึกในการทำความดีให้กับทุกคนผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แทรกอยู่ในทุกกิจกรรมตลอดการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ที่ผ่านมา แอปพลิเคชั่น Read for the Blind ได้เพิ่มจำนวนหนังสือเสียงในประเทศไทยจากเดิมที่มีอยู่เพียง 5,000 ชิ้น เป็น 33,000 ชิ้นที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ปี และมีอีกกว่า 1 แสนชิ้นที่รอให้คนไทยช่วยกันอ่านให้สมบูรณ์ โดยเราเชื่อว่า โครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” จะช่วยขยายฐานจำนวนจิตอาสาไปในวงกว้างยิ่งขึ้น และจะช่วยเพิ่มจำนวนบทความ และหนังสือเสียง รวมไปถึงประเภทของเนื้อหาในแอปพลิเคชั่น Read for the Blind ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้พิการทางสายตา”

 

Smile Voice 10

Smile Voice 4

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนตาบอดไทย ได้ชี้ถึงความสำคัญของหนังสือเสียงว่า เปรียบเหมือนแสงสว่างที่ช่วยเสริมปัญญา สร้างความรู้ให้กับคนตาบอด ซึ่งสำหรับคนทั่วไปในปีๆ หนึ่งจะมีหนังสือให้เลือกอ่านมากมาย แต่สำหรับคนตาบอดแล้ว ต่อให้ได้รับหนังสือมาแล้ว ยังเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความรู้ ความบันเทิงจากหนังสือเล่มนั้นๆ ดังนั้น หนังสือ หรือบทความเสียง จึงจำเป็นต่อคนตาบอดเป็นอย่างยิ่ง อันจะช่วยเสริมความรู้ด้านการศึกษา ความบันเทิง รวมถึงการประกอบอาชีพของคนตาบอดต่อไปในอนาคตถูกใจบทความนี้  0