ทีซีซีเทค ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้นำในองค์ความรู้ด้านธุรกิจ ดิจิทัล ณ ซี อาเซียน

TCCtech_AIT_C ASEAN

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด หรือ ทีซีซีเทค (ขวา) ได้เข้าหารือถึงความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยอินเตอร์เน็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ เอไอที (AIT) (กลาง) และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการศูนย์ ซี อาเซียน (C Asean) (ซ้าย) 

 

 

TCCtech_AIT_C ASEAN

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด หรือ       ทีซีซีเทค (ขวา) ได้เข้าหารือถึงความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยอินเตอร์เน็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ เอไอที (AIT) (กลาง) และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการศูนย์ ซี อาเซียน (C Asean) (ซ้าย)

การพูดคุยครั้งนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมในองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของผู้ประกอบการและบริษัทองค์กรต่างๆในยุคดิจิทัล รวมไปถึงการผลักดันให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางทางดิจิทัลของอาเซียนถูกใจบทความนี้  0