กลุ่มทรู จัดงานสัมมนาพันธมิตรคู่ค้า “Together Stronger ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากใจที่ร่วมกัน” พร้อมกัน 10 จังหวัดทั่วประเทศ

014 True Dealer Conference 01

 กรุงเทพฯ 17 มกราคม 2560 – กลุ่มทรู โดย นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ (กลาง) รองหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า (ที่ 2 จากซ้าย) และนายกฤตนัย พลาชีวะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานสัมมนาพันธมิตรคู่ค้า “Together Stronger ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากใจที่ร่วมกัน” โดยจัดขึ้นเพื่อขอบคุณและเพิ่มความเชื่อมั่นในการเป็นพันธมิตรคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่กัน รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า พร้อมประกาศนโยบายและกลยุทธ์การตลาดในการดำเนินธุรกิจของปี 2560 เพื่อความสำเร็จในธุรกิจอย่างมั่นคง และยั่งยืน มุ่งสู่ความเป็นที่ 1 ไปด้วยกันทั้งสินค้าและบริการ อย่างเต็มรูปแบบ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 

 

 

014 True Dealer Conference 02

กรุงเทพฯ 17 มกราคม 2560 – กลุ่มทรู โดย นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ (กลาง) รองหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า (ที่ 2 จากซ้าย) และนายกฤตนัย พลาชีวะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานสัมมนาพันธมิตรคู่ค้า “Together Stronger ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากใจที่ร่วมกัน” โดยจัดขึ้นเพื่อขอบคุณและเพิ่มความเชื่อมั่นในการเป็นพันธมิตรคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่กัน รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า พร้อมประกาศนโยบายและกลยุทธ์การตลาดในการดำเนินธุรกิจของปี 2560 เพื่อความสำเร็จในธุรกิจอย่างมั่นคง และยั่งยืน มุ่งสู่ความเป็นที่ 1 ไปด้วยกันทั้งสินค้าและบริการ อย่างเต็มรูปแบบ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ทั้งนี้ กลุ่มทรูได้จัดงานสัมมนาพันธมิตรคู่ค้าพร้อมกัน 10 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี อยุธยา นครปฐม สงขลา และอุบลราชธานี เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ และเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กันถูกใจบทความนี้  0