ZTE ประกาศ ขึ้น Pre5G Massive MIMO แล้วที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ จาการ์ตา

ZTE 5G Network

ประเทศไทย เราเพิ่งจะมีข่าวเตรียมพร้อม 5G จาก true มาแว๊บๆ แต่งานนี้ เพื่อบ้านเราอย่างอินโดนีเซีย โอเปอเรเตอร์ Smartfren Telecom ก็จับมือกับ ZTE เปิดเครือข่าย Pre5G พร้อมให้ลูกค้าทดสอบแล้วเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงานนี้เปิดทดสอบครอบคลุมพื้นที่ Teras Kota แหล่งช้อปปิ้งใน จาการ์ตา และใช้เทคโนโลยี Massive MIMO

ในขณะที่บ้านเรา 4G กำลังให้บริการและเกิดสงครามการแย่งชิงลูกค้ากันดุเดือด เพื่อบ้านเราไป 5G แล้ว โดยงานนี้เป็นประเทศอินโดนีเซีย ขึ้น Pre5G เปิดให้ทดสอบกันเรียบร้อยไปแล้วเป็นที่แรกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ truemove H ก็มีประกาศความพร้อมรับ 5G และทางภาครัฐ ก็กำลังจัดแผนประมูลคลื่นความถี่กันอยู่ ยังคงอีกสักพักใหญ่ กว่าจะรู้ผลกัน

โดย Smartfren เป็นโอเปอเรเตอร์ผู้นำในด้านเครือข่าย 4G ในอินโดนีเซีย  เพิ่งเปิดตัวการใช้งาน 4G LTE และ VoLTE ไปเมื่อปี 2015 ซึ่งครอบคลุมการใช้งานมากที่สุดในอินโดนีเซีย มากกว่า 200 เมือง ซึ่งงานนี้ ร่วมมือกับ ZTE ขึ้นเครือข่าย 5G เปิดให้ทดสอบ และใช้ Massive MIMO base station เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานของลูกค้าอีกด้วย โดยใช้คลื่นความถี่ 2300 MHz  ต่างประเทศไป Pre5G แล้วต้องดูว่าในบ้านเราใครจะเปิด Pre5G ได้ก่อนกัน

อ้างอิง ZTE

 

 ถูกใจบทความนี้  0