เอไอเอส มอบรางวัล “ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2016” ให้ตัวแทนแอดวานซ์ค้าส่งทั่วประเทศ

170207 Pic เอไอเอส มอบรางวัล ADP Award 2016 ให้ตัวแทนแอดวานซ์ค้าส่งทั่วประเทศ


เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบรางวัล “ADP Award 2016” ให้ตัวแทนแอดวานซ์ค้าส่งทั่วประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีและมีคุณภาพ ให้ลูกค้าเอไอเอสใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้ตามความต้องการ และได้รับประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ

 

 

170207 Pic เอไอเอส มอบรางวัล ADP Award 2016 ให้ตัวแทนแอดวานซ์ค้าส่งทั่วประเทศ


เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบรางวัล “ADP Award 2016” ให้ตัวแทนแอดวานซ์ค้าส่งทั่วประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีและมีคุณภาพ ให้ลูกค้าเอไอเอสใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้ตามความต้องการ และได้รับประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบถูกใจบทความนี้  0