เอไอเอส รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

170222 Pic เอไอเอสรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2016_2

  เอไอเอส โดย นางศิวลี บูรณสงคราม ผู้จัดการส่วนงานบริหารแบรนด์เอไอเอส รับรางวัล  “The Most Powerful Brands of Thailand 2016”  ในฐานะแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ทรงพลัง เป็นที่ชื่นชอบ  มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม โดยวัดผลสำรวจจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน

 

170222 Pic เอไอเอสรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2016_1

 

170222 Pic เอไอเอสรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2016_3

เอไอเอส โดย นางศิวลี บูรณสงคราม ผู้จัดการส่วนงานบริหารแบรนด์เอไอเอส รับรางวัล  “The Most Powerful Brands of Thailand 2016”  ในฐานะแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ทรงพลัง เป็นที่ชื่นชอบ  มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม โดยวัดผลสำรวจจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วันถูกใจบทความนี้  0