Gboard Google keyboard for iOS New Update

gboard-google-keyboardGboard เป็น App Keyboard จาก Google มีทั้งใน Android และ iOS ในเวอร์ชั่น Android ใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียว วันนี้ทางฝั่ง iOS มีอัพเดทใหม่ เพิ่มภาษาอีก 15 ภาษา คือ Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Polish, Romanian, Swedish, Catalan, Hungarian, Malay, Russian, Latin American Spanish, และ Turkish ยังคงไม่มีภาษาไทย ถ้ามีภาษาไทยเมื่อไหร่เจอกันแน่ และในการอัพเดทครั้งนี้ ยังสามารถพิมพ์ด้วยเสียง (voice typing) ได้อีกด้วย ใครอยากลองเล่น ตามนี้ครับ https://itunes.apple.com/us/app/gboard-a-new-keyboard-from-google/id1091700242?mt=8

 ถูกใจบทความนี้  4