ชไนเดอร์ฯ รับมอบ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” จาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

Photo - SE PH Energy

 ชไนเดอร์ฯ รับมอบ  “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” จาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใน “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุ​​ปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” 

 

 

Photo - SE PH Energy

ชไนเดอร์ฯ ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
จากภาพ : นายแมทธิว กอนซาเลซ (ซ้าย) รองประธาน หน่วยธุรกิจอุตสาหกรรม ชไนเดอร์ อิเล็คทริค  ประเทศไทย รับมอบ  “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” สำหรับอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ จากพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใน “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” โดยอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ดังกล่าว จะช่วยควบคุมความเร็วรอบให้เหมาะสมกับสภาวะความต้องการการใช้งานจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของมอเตอร์ และช่วยให้ประหยัดพลังงาน และค่าไฟฟ้า นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยงานมีขึ้น ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้ถูกใจบทความนี้  0