ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

ภาพข่าว - ชไนเดอร์ฯ มอบอุปกรณ์ช่วยภาคใต้

จากภาพ : ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดย  นายชาติชาย โพธิวร ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่ภาคใต้ มูลค่า 581,700 บาท  ให้กับ นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ โดยงานดังกล่าวมีขึ้น ณ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

 

ภาพข่าว - ชไนเดอร์ฯ มอบอุปกรณ์ช่วยภาคใต้

จากภาพ : ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดย  นายชาติชาย โพธิวร ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่ภาคใต้ มูลค่า 581,700 บาท  ให้กับ นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ โดยงานดังกล่าวมีขึ้น ณ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้ถูกใจบทความนี้  0