เอไอเอส คว้า 4 รางวัลดีเด่น จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2016

170227 Pic เอไอเอสคว้า 4 รางวัลดีเด่นจากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2016_1

เอไอเอส นำโดย นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย พร้อมคณะผู้บริหาร รับ 4 รางวัลดีเด่น ทางด้านผู้นำ ด้านการตลาด ด้านสินค้าและบริการ และด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2016     ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

 

170227 Pic เอไอเอสคว้า 4 รางวัลดีเด่นจากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2016_2

เอไอเอส นำโดย นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย พร้อมคณะผู้บริหาร รับ 4 รางวัลดีเด่น ทางด้านผู้นำ ด้านการตลาด ด้านสินค้าและบริการ และด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2016     ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯถูกใจบทความนี้  0