ประชาสัมพันธ์ ไอเอฟเอส รุก ไอโอที

IFS รุก IOT

บริษัท ไอเอฟเอส ผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาและนำเสนอซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรืออีอาร์พี  การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร หรือ อีเอเอ็ม และ การบริหารจัดการงานบริการขององค์กร หรือ อีเอสเอ็ม ได้นำเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการด้านไอโอทีและคลาวด์  ร่วมงานสัมมนา ไอโอที แอนด์ คลาวด์ 2017 (IOT & Cloud 2017) ณ ห้องอโนมา 2-3  โรงแรมอโนมา พร้อมบรรยายในหัวข้อ”ก้าวสู่โลกโซลูชั่นไอโอทีกับไอเอฟเอส” 

 

 

IFS รุก IOT

บริษัท ไอเอฟเอส ผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาและนำเสนอซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรืออีอาร์พี  การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร หรือ อีเอเอ็ม และ การบริหารจัดการงานบริการขององค์กร หรือ อีเอสเอ็ม ได้นำเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการด้านไอโอทีและคลาวด์  ร่วมงานสัมมนา ไอโอที แอนด์ คลาวด์ 2017 (IOT & Cloud 2017) ณ ห้องอโนมา 2-3  โรงแรมอโนมา พร้อมบรรยายในหัวข้อ”ก้าวสู่โลกโซลูชั่นไอโอทีกับไอเอฟเอส”

 

ในภาพ – นายกิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล ผู้จัดการทั่วไป (กลาง) นางสาว สุกฤตา กีรติธรรม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ซ้าย) และนางสาวธัญรัฐ ไพศาลวงศ์ดี  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ขวา) บริษัท บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย จำกัดถูกใจบทความนี้  1