เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดบริการ Eye-on Managed Service ระบบตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานไอซีทีเชิงรุก

shutterstock_Resize

กรุงเทพฯ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 – เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (เอ็นทีที คอม) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของเอ็นทีที (NYSE: NTT) เปิดให้บริการ “Eye-on Managed Service” ที่จะช่วยบริหารจัดการระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เช่น บริการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในประเทศ อินเทอร์เน็ต และระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการที่ใช้เพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

 

01

shutterstock_294_Resize

นายมาซาโตชิ ซึโบอิ ผู้ช่วยรองประธาน และกรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบริการศูนย์ข้อมูล บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เอ็นทีที คอม เปิดให้บริการ Eye-on Managed Service เพื่อรองรับการให้บริการครบวงจรกับลูกค้าของ เอ็นทีที คอม ที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูล(Data Center), เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ หรือบริการเครือข่าย ด้วยระบบตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย รวมถึงอุปกรณ์ประเภทเซิร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ  เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินการได้อย่างราบรื่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริการดังกล่าวจะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบไอทีขององค์กร พร้อมทั้งแจ้งเตือนกรณีอุปกรณ์นั้นไม่ทำงาน รวมถึงให้บริการด้านการจัดการต่าง ๆ เช่น หาสาเหตุและแก้ไขเร่งด่วนเมื่อเกิดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ เป็นต้น  ซึ่งมีบุคลากรพร้อมให้บริการตรวจสอบระบบให้ลูกค้ามากกว่า 50 คน พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นการให้บริการเชิงรุก เมื่อพบว่าอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ ทีมงานจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ อีเมล์ เอสเอ็มเอส และโทรศัพท์ เพื่อแจ้งสถานการณ์ให้ทางผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที และเมื่ออุปกรณ์สามารถทำงานต่อได้แล้ว ทีมงานจะแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเพื่อยืนยันสถานะการทำงานของอุปกรณ์อีกครั้ง
“ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีขององค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความต่อเนื่องในการดำเนินงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  หากระบบไม่สามารถทำงานเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจและการบริการขององค์กรนั้นได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในยุคแห่งโลกดิจิทอลที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องมองหาผู้ให้บริการที่ดูแลและจัดการระบบไอทีอย่างมืออาชีพ เพื่อความเชื่อมั่นและได้รับบริการที่ดีที่สุด  สำหรับการให้บริการดังกล่าว เหมาะกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอุปกรณ์ด้านไอทีปริมาณมากและค่อนข้างซับซ้อน องค์กรที่ต้องการระบบตรวจสอบและการจัดการที่เป็นศูนย์กลาง โดย เอ็นทีที คอม สามารถรองรับการให้บริการลูกค้าได้มากกว่า 1,500 ราย” นายมาซาโตชิ ซึโบอิ กล่าวสรุป

 

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@ntt.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-236-7227

 

เกี่ยวกับ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล และบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขององค์กรธุรกิจ บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงเครือข่าย IP Network ระดับ Tier-1 และ Arcstar Universal OneTM  VPN ซึ่งครอบคลุมถึง 196 ประเทศ/ดินแดน และศูนย์ข้อมูล(Data Center) ที่ปลอดภัยกว่า 140 แห่งทั่วโลก โซลูชั่นส์ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ โดยการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัท เอ็นทีที ทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATAถูกใจบทความนี้  0