กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเสวนา “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560” (Prime Minister’s Export Award 2017 : PM Award 2017)

PRT_7103

นางจิตรา เอื้อประเสริฐ รักษาการนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน“เสวนารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2560”   โดย ม.ล.คฆาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู่ประกอบธุรกิจส่งออกไทยในหัวข้อ “Smart Content” เจาะลึกถึงการทำการตลาดอย่างไรให้อยู่ทน อยู่นาน และการประยุกใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิตอล โดยมี  คุณทรงพล เนรกัณฐี คุณธนัท สรรักษ์สิน คุณมีธรรม ณ ระนอง คุณคมกริช บริบูรณ์ คุณวราภรณ์ มนัสรังษี และ คุณนรินทร์เดช ทวีแสงพาณิชย์ เป็นวิทยากรรวมไปถึงแนะนำการเตรียมเอกสาร หลักฐานในการสมัครขอรับรางวัลและสิทธิประโยชน์จากการได้รับรางวัล ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 ซ.สุขุมวิท 31 เมื่อวันก่อน

 

 

นางจิตรา เอื้อประเสริฐ รักษาการนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน“เสวนารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2560”   โดย ม.ล.คฆาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู่ประกอบธุรกิจส่งออกไทยในหัวข้อ “Smart Content” เจาะลึกถึงการทำการตลาดอย่างไรให้อยู่ทน อยู่นาน และการประยุกใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิตอล โดยมี  คุณทรงพล เนรกัณฐี คุณธนัท สรรักษ์สิน คุณมีธรรม ณ ระนอง คุณคมกริช บริบูรณ์ คุณวราภรณ์ มนัสรังษี และ คุณนรินทร์เดช ทวีแสงพาณิชย์ เป็นวิทยากรรวมไปถึงแนะนำการเตรียมเอกสาร หลักฐานในการสมัครขอรับรางวัลและสิทธิประโยชน์จากการได้รับรางวัล ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 ซ.สุขุมวิท 31 เมื่อวันก่อน

 

PRT_7103

 

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.       คุณนรินทร์เดช ทวีแสงพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าของแบรนด์ อัลทรอน บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด

2.       คุณวราภรณ์ มนัสรังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค-เฟรช จำกัด เจ้าของแบรนด์ เค-เฟรช

3.       คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

4.       นางจิตรา เอื้อประเสริฐ รักษานักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5.       ม.ล.คฆาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

6.       คุณทรงพล เนรกัณฐี ที่ปรึกษาอิสระด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์

7.       คุณธนัท สรรักษ์สิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

8.       คุณคมกริช บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ บริบูรณ์

 ถูกใจบทความนี้  0