ทีซีซีเทค ร่วมแสดงความยินดีกับออฟฟิศใหม่ของลีพ โซลูชั่น เอเชีย

TCCtech_LEAP

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์  กรรมการบริหารและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ (คนแรก จากซ้าย) และ นางพรพิศ ถาวรประภาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนัจรี   รุจิรัตน์  กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย)และนาย ฮิเดชิ โฮโจ  กรรมการ ( ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (LSA) ในโอกาสที่เปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก

 

TCCtech_LEAP

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์  กรรมการบริหารและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ (คนแรก จากซ้าย) และ นางพรพิศ ถาวรประภาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนัจรี   รุจิรัตน์  กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย)และนาย ฮิเดชิ โฮโจ  กรรมการ ( ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (LSA) ในโอกาสที่เปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ รัชดาภิเษกถูกใจบทความนี้  0