ทรูมูฟ เอช รับรางวัล Most Advanced Technology Award ในงานมอบรางวัล “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี 2560”

079_1

 กรุงเทพฯ 15 มีนาคม 2560 – ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัล “Most Advanced Technology Award” ให้แก่ทรูมูฟ เอช โดย นายอดิศักดิ์   ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านปฏิบัติการโครงข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ  ในงาน “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี 2560” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดยทรูมูฟ เอช มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเครือข่ายชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาโครงข่ายให้มีคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย โดยปัจจุบันเราได้ขยายเครือข่าย 4.5G ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากร และครอบคลุมทุกอำเภอของประเทศไทยแล้ว

 

079_2

กรุงเทพฯ 15 มีนาคม 2560 – ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัล “Most Advanced Technology Award” ให้แก่ทรูมูฟ เอช โดย นายอดิศักดิ์   ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านปฏิบัติการโครงข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ  ในงาน “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี 2560” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดยทรูมูฟ เอช มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเครือข่ายชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาโครงข่ายให้มีคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย โดยปัจจุบันเราได้ขยายเครือข่าย 4.5G ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากร และครอบคลุมทุกอำเภอของประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจพร้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ส่วนรางวัล “Most Advanced Technology Award” พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถูกใจบทความนี้  0