Vivo ชวนมาร่วมลุ้นสนุกชิงรางวัลบัตรคอนเสิร์ต LOVE IS IN THE AIR CHANNEL 3 CHARITY CONCERT PRESENTED BY VIVO SMARTPHONE

vivo_web

Vivo Smartphone ร่วมกับ  ช่อง 3 ในคอนเสิร์ต   LOVE IS IN THE AIR CHANNEL 3 CHARITY CONCERT PRESENTED  BY VIVO SMARTPHONE  โดย Vivo ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี  Smartphone Vivo V5Plus  ได้ลุ้นชิงรางวัลกว่า 180 รางวัล  รวมมูลค่ากว่า 310,000 บาท  ในรอบการแสดงวันที่  29  เมษายน  2560  รอบการแสดง 19.00 น. โดยมีกติกาการชิงรางวัลง่ายๆ  ดังนี้

 

Poster 01

กติกาการชิงรางวัล
1. กติกานี้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน  Vivo V5Plus  เท่านั้น
2. ผู้ร่วมสนุกต้องเข้าไปยังเว็บไซต์  www.vivo.co.th/v5plusloveisintheair  เพื่อลงทะเบียนกรอกรายละเอียดในการร่วมชิงรางวัล
3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
4. ทาง  Vivo Smartphone  จะมีการจับรางวัลทุกวัน  ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2560 โดยจะแบ่งเป็นบัตรมูลค่าดังต่อไปนี้
บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท จำนวน  3 ใบ/วัน
บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 2,500 บาท จำนวน  3 ใบ/วัน
บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 2,000 บาท จำนวน  4 ใบ/วัน
บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 1,000 บาท จำนวน  4 ใบ/วัน
บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 800  บาท  จำนวน  4 ใบ/วัน
5. ประกาศผู้โชคดีทุกวันพุธเป็นจำนวน  2  ครั้ง  ดังนี้
ครั้งที่  1 วันพุธ  ที่  5  เมษายน  2560  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  1-4  เมษายน  2560
ครั้งที่  2 วันพุธ  ที่  12  เมษายน  2560  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  5-10  เมษายน  2560
ผ่านทาง  https://www.facebook.com/vivosmartphonethailand/เท่านั้น
6. ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันรับของรางวัลก่อนวันที่  20  เมษายน  2560  เวลา  23.59 น.  ที่ E-Mail  vivo.thailand.activity@gmail.com โดยพิมพ์ชื่อจริง  นามสกุล  และเบอร์โทรติดต่อกลับ  หากผู้โชคดีไม่ทำการยืนยันสิทธิ์  ในเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
7. ผู้โชคดีสามารถรับบัตรคอนเสิร์ตได้ที่บูธกิจกรรม   Vivo Smartphone   ภายในงานคอนเสิร์ต  วันที่  29  เมษายน  2560  รอบการแสดง 19.00 น.  โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมมายืนยันเท่านั้น
8. รอรับชมคอนเสิร์ตสนุกๆ กันได้เลย  วันที่  29  เมษายน  2560  รอบการแสดง 19.00 น. 


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. คอนเสิร์ตสามารถรับชมได้แค่ตามวันและเวลาที่ระบุไว้บนบัตรเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น
3. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ปละผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
4. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัล หรือปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมนี้
6. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นอันสิ้นสุด ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิโต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทฯเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่เป็นไปตามกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรม หรือการกระทำใดๆที่อาจทำให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อการจัดกิจกรรม และทางบริษัทฯ มีสิทธิเต็มที่ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้ผู้ใดเข้าร่วมกิจกรรม และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือยกเลิกกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น จากบริษัท

สารติดตามข่าวสารของ Vivo Smartphone ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.vivo.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/vivosmartphonethailand
Line : vivo Smartphone
Instargram : https://instagram.com/vivo_smartphone           ถูกใจบทความนี้  0