เอไอเอส เผย สงกรานต์ ปี 60 ภาพรวมการใช้ DATA เพิ่มขึ้น

AIS 4G

17 เมษายน 2560 : เอไอเอส รายงานภาพรวมการใช้งานมือถือของลูกค้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 มีปริมาณการใช้งาน Voice และ Data เพิ่มขึ้นจากวันปกติ และเพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติอย่างมากโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่หลักที่มีกิจกรรมเล่นน้ำ, แหล่งท่องเที่ยว, สถานีรถโดยสารขนส่งต่างๆ โดยรูปแบบการใช้งาน คือ การแชท แชร์ ภาพและวิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมสงกรานต์ผ่านทาง Social Media ไม่ว่าจะเป็น เล่นน้ำสงกรานต์, ท่องเที่ยวกับครอบครัว, รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่, เข้าวัดทำบุญ เป็นต้น ซึ่งผลจากการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณเพิ่มเติม ตามจุดดังกล่าวข้างต้น. จึงทำให้การใช้งานมือถือของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น บนเครือข่ายของเอไอเอสทั้ง 4.5G, 4G, 3G และ AIS SUPER WiFi

 

AIS 4G

17 เมษายน 2560 : เอไอเอส รายงานภาพรวมการใช้งานมือถือของลูกค้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 มีปริมาณการใช้งาน Voice และ Data เพิ่มขึ้นจากวันปกติ และเพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติอย่างมากโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่หลักที่มีกิจกรรมเล่นน้ำ, แหล่งท่องเที่ยว, สถานีรถโดยสารขนส่งต่างๆ โดยรูปแบบการใช้งาน คือ การแชท แชร์ ภาพและวิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมสงกรานต์ผ่านทาง Social Media ไม่ว่าจะเป็น เล่นน้ำสงกรานต์, ท่องเที่ยวกับครอบครัว, รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่, เข้าวัดทำบุญ เป็นต้น ซึ่งผลจากการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณเพิ่มเติม ตามจุดดังกล่าวข้างต้น. จึงทำให้การใช้งานมือถือของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น บนเครือข่ายของเอไอเอสทั้ง 4.5G, 4G, 3G และ AIS SUPER WiFiถูกใจบทความนี้  0