ทักทายวันพุธ 12/4/2560 – วันหยุดราชการปี 2560

สวัสดีวันพุธครับ

holiday2017

วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับ วันหยุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ นั่นก็คือยกเลิกวันฉัตรมงคล ไม่เป็นวันหยุดอีกต่อไป
และเพิ่มวันหยุด 2 วัน ซึ่งคือวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10
และวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9

ทำให้วันหยุดปีนี้น่าจะออกมาเป็นดังนี้ครับ

02 ม.ค. วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
03 ม.ค. วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
13 ก.พ. วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
06 เม.ย. วันจักรี
13 เม.ย. วันสงกรานต์
14 เม.ย. วันสงกรานต์
01 พ.ค. วันแรงงาน
10 พ.ค. วันวิสาขบูชา
12 พ.ค. วันพืชมงคล
10 ก.ค. วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10
14 ส.ค. วันหยุดชดเชยวันแม่
13 ต.ค. วันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9
23 ต.ค. วันปิยมหาราช
05 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ
11 ธ.ค. วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

จะสงกรานต์แล้ว ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดทุกท่านนะครับถูกใจบทความนี้  0