Samsung Galaxy X จะขายเฉพาะเกาหลี?

Samsung Glaaxy X

มีหลักฐานที่คาดว่า Samsung Galaxy X ที่เป็นฝาพับหรือ flip phone พับหน้าจอได้ ผ่าน certified แล้ว และจากรหัสข้อมูลที่หลุดออกมานั้น คาดว่าจะมีขายเฉพาะเกาหลีเท่านั้น แต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นรุ่นอื่นๆ ที่มีขายเฉพาะเกาหลีก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน

ความเป็นไปได้ยังมีอยู่ ข่าวลือก่อนหน้านี้กับ Samsung Galaxy X ที่หน้าจอพับได้ อาจจะเรียกได้ว่าเป็น flip phone แต่ไม่ใช่ฝาพับ อันนี้เป็นหน้าจอพับ และคาดว่าจะมาในปีนี้ อาจจะเร็วกว่าที่คิดเสียด้วยซ้ำ แต่ก็ยังคงเป็นข่าวลือต่อเนื่องมาตลอด จนวันนี้มีข้อมูลยืนยันการผ่านการรับรองแล้ว แต่ก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ Galaxy X ก็ได้

Samsung Glaaxy X cert

ซึ่งรหัสที่เห็นในการรับรองก็คือ SM-G888N0 ซึ่งตัวเลขหลักสุดท้ายคือ N0 นั้น คือความหมายว่าจะมีจำหน่ายเฉพาะเกาหลี หรือ exclusive เฉพาะบางที่เท่านั้น ซึ่งก็ยังคงเป็นการคาดเดาเท่านั้น แต่ก็มีภาพเรนเดอร์ที่คาดว่าจะเป็น Galaxy X ออกมาจากแหล่งข่าวอีกด้วย งานนี้เกาะขอบติดตามกันต่อไป

อ้างอิง gizmochinaถูกใจบทความนี้  0