เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในเมืองแมนเชสเตอร์

AIS express our condolences to the tragedy in Manchester

  23 พฤษภาคม 2560 : เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในเมืองแมนเชสเตอร์  พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอส ที่โรมมิ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ฟรีที่หมายเลข +447918651720, +447436831519 และ AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 (เวลาสหราชอาณาจักร) 

 

 

AIS express our condolences to the tragedy in Manchester

AIS express our condolences to the tragedy in Manchester1

 23 พฤษภาคม 2560 : เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในเมืองแมนเชสเตอร์  พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอส ที่โรมมิ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ฟรีที่หมายเลข +447918651720, +447436831519 และ AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 (เวลาสหราชอาณาจักร)ถูกใจบทความนี้  0