เอไอเอส คว้ารางวัลในฐานะแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมบนยูทิวป์ จากเวที Thailand Zocial Awards 2017

AIS Thailand Zocial Awards 2017

 ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และปริมาณการใช้งานโซเชียลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิดีโอ เอไอเอส ในฐานะผู้นำด้านเครือข่ายดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางต่างๆ พร้อมกับสร้างคอนเทนต์ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ล่าสุด นายวิศรุต เอื้ออานันท์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารช่องทางออนไลน์ เอไอเอส รับรางวัล The Best Brand Performance on Youtube 2017 จากเวที Thailand Zocial Awards 2017 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีการนำเสนอวิดีโอและสร้างความผูกพันกับลูกค้าบน Youtube อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการบริหารจัดการช่องทาง Youtube ได้อย่างดีเยี่ยม  โดยมี นายไมเคิล จิตติวานิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด กูเกิ้ล ประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเณศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน 

 

 

Thailand Zocial Awards 2017 2

ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และปริมาณการใช้งานโซเชียลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิดีโอ เอไอเอส ในฐานะผู้นำด้านเครือข่ายดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางต่างๆ พร้อมกับสร้างคอนเทนต์ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ล่าสุด นายวิศรุต เอื้ออานันท์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารช่องทางออนไลน์ เอไอเอส รับรางวัล The Best Brand Performance on Youtube 2017 จากเวที Thailand Zocial Awards 2017 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีการนำเสนอวิดีโอและสร้างความผูกพันกับลูกค้าบน Youtube อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการบริหารจัดการช่องทาง Youtube ได้อย่างดีเยี่ยม  โดยมี นายไมเคิล จิตติวานิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด กูเกิ้ล ประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเณศ ชั้น 7 สยามสแควร์วันถูกใจบทความนี้  0