เอไอเอส สุดยอดองค์กรที่ดูแลสุขภาพของพนักงานยอดเยี่ยม จากเวที Best Employer Brand Awards 2017 ประเทศมาเลเซีย

Promoting Health in the Workplace

 เอไอเอสมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการ “AIS Wellness”  ที่ให้พนักงานมีความรู้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย โดยบริษัทจัดโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของพนักงานตลอดมา ล่าสุด เอไอเอส คว้าอีกหนึ่งรางวัลในเวทีนานาชาติ รางวัล “Promoting Health in the Workplace” จากเวที Best Employer Brand Awards 2017 โดยมี นายพีรเวท กิจบูรณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคคลากร เอไอเอส เป็นผู้รับรางวัล ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

 

 Promoting Health in the Workplace 2

เอไอเอสมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการ “AIS Wellness”  ที่ให้พนักงานมีความรู้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย โดยบริษัทจัดโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของพนักงานตลอดมา ล่าสุด เอไอเอส คว้าอีกหนึ่งรางวัลในเวทีนานาชาติ รางวัล “Promoting Health in the Workplace” จากเวที Best Employer Brand Awards 2017 โดยมี นายพีรเวท กิจบูรณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคคลากร เอไอเอส เป็นผู้รับรางวัล ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียถูกใจบทความนี้  0